logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Stan wojenny 1981-1983

W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach przygotował tekę edukacyjną „Stan wojenny 1981–1983”, skierowaną do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczących takich przedmiotów jak historia, wiedza o społeczeństwie, język polski czy historia sztuki. Celem zawartych w publikacji materiałów jest uzupełnienie i rozwinięcie obecnej w podręcznikach szkolnych narracji, odnoszącej się do okresu stanu wojennego, tj. przyczyn, źródeł i okoliczności jego wprowadzenia, przebiegu, najważniejszych wydarzeń oraz skutków dla szeroko pojętego życia politycznego i społeczno-gospodarczego w latach 80. XX wieku.

Teka edukacyjna składa się z trzech zeszytów:

  • Zeszyt 1: Eseje historyczne
  • Zeszyt 2: Propozycje ćwiczeń dla ucznia, małe projekty badawcze
  • Zeszyt 3: Wybór źródeł

Eseje historyczne, wybór źródeł, ćwiczenia dla ucznia: dr Kornelia Banaś (IPN Katowice), dr Angelika Blinda (IPN Katowice), Karol Chwastek (ŚCWiS), dr Andrzej Drogoń (IPN Katowice), Michał Dzióbek (ŚCWiS), Aleksandra Korol-Chudy (IPN Katowice), Andrzej Król (Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie), Michał Łukowicz (Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach), Michał Miwa-Młot (IPN Katowice), Ryszard Mozgol (IPN Katowice), Anna Piontek (ŚCWiS), Adrian Rams (IPN Katowice), Sebastian Reńca (ŚCWiS)

Małe projekty badawcze: Andrzej Król (Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie), Michał Łukowicz (Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach)

Koordynacja projektu: Angelika Blinda (IPN Katowice), Anna Piontek (ŚCWiS)

Projekt graficzny: Krzysztof Findziński, Tomasz Ginter, Łukasz Pogoda

Projekt okładki: Sylwia Szafrańska

Korekta i redakcja: Monika Rosenbaum

Skład: Bogusław Nikonowicz | nikostudio.pl

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Golon, Magdalena Dzienis-Todorczuk

Zdjęcie na okładce: Czołg przed staranowaniem muru przylegającego do magazynu farb i lakierów kopalni „Wujek” przy ul. Wincentego Pola, 16 grudnia 1981 r. Fot. L. Stankiewicz / ŚCWiS

Autorzy teki edukacyjnej "Stan wojenny (1981-1983)" oświadczają, że dopełnili wszystkich należytych starań, aby odszukać autorów i właścicieli wszystkich fotografii wykorzystanych w niniejszej publikacji. Prosimy o kontakt wszystkie osoby, które posiadają informacje o pochodzeniu zdjęć w celu dopełnienia formalności.

Publikację przygotowało Oddziałowe Buro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności ul. Wincentego Pola 38, 40-596 Katowice

ISBN 978-83-8229-387-6 (IPN)

ISBN 978-83-962817-2-2 (ŚCWiS)

Koordynator: OBEN Katowice

Stan wojenny 1981–1983