logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Stan wojenny 1981-1983

W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach przygotował tekę edukacyjną „Stan wojenny 1981–1983”, skierowaną do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczących takich przedmiotów jak historia, wiedza o społeczeństwie, język polski czy historia sztuki. Celem zawartych w publikacji materiałów jest uzupełnienie i rozwinięcie obecnej w podręcznikach szkolnych narracji, odnoszącej się do okresu stanu wojennego, tj. przyczyn, źródeł i okoliczności jego wprowadzenia, przebiegu, najważniejszych wydarzeń oraz skutków dla szeroko pojętego życia politycznego i społeczno-gospodarczego w latach 80. XX wieku.

Autorzy teki edukacyjnej "Stan wojenny (1981-1983)" oświadczają, że dopełnili wszystkich należytych starań, aby odszukać autorów i właścicieli wszystkich fotografii wykorzystanych w niniejszej publikacji. Prosimy o kontakt wszystkie osoby, które posiadają informacje o pochodzeniu zdjęć w celu dopełnienia formalności.

Publikację przygotowało Oddziałowe Buro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności ul. Wincentego Pola 38, 40-596 Katowice

Koordynator: OBEN Katowice

Stan wojenny 1981–1983