logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Infografiki

Grudzień 1981

Po sierpniu 1980 r. władze komunistyczne były bardzo zaniepokojone wzrostem wpływów „Solidarności” w społeczeństwie. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Rada Państwa uchwaliła dekret o wprowadzeniu stanu wojennego. Władzę w kraju przejęła nielegalnie Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON), na czele z I sekretarzem KC PZPR Wojciechem Jaruzelskim. Wojsko i milicja uderzyły w opozycję i internowały wielu przedstawicieli środowisk antykomunistycznych. Zaczął się, trwający 586 dni, czas terroru, ale również oporu Polaków przeciwko władzom.

Prezentowana przez Centralę IPN ikonografika, poświęcona tym tragicznym wydarzeniom, przedstawia ich genezę, represje i terror władz komunistycznych, opór opozycji i społeczeństwa polskiego, najważniejsze wydarzenia, które miały wtedy miejsce w Polsce, oraz skutki stanu wojennego.

Opcje strony