logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Materiały źródłowe

W tece zamieszczano 93 teksty źródłowe, podzielone tematycznie według zagadnień, do których się odnoszą. Są to dokumenty, przemówienia, materiały wytworzone przez opozycję, wspomnienia, wywiady, teksty piosenek, utwory literackie oraz fragmenty opracowań, dotyczące przyczyn, źródeł i okoliczności wprowadzenia stanu wojennego, jego przebiegu oraz skutków, jakie wywarł na życie społeczno-gospodarcze i polityczne lat 80. XX w. Do każdego źródła dołączony jest opis bibliograficzny.     

Opcje strony