logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Ćwiczenia dla uczniów do pobrania

Ćwiczenia ze względu na swoją różnorodność zostały podzielone według etapu edukacji (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa) oraz zagadnienia, którego dotyczą. Celem ułatwienia korzystania z teki edukacyjnej przy poszczególnych zadaniach umieszczono symbole graficzne informujące, do jakich przedmiotów nawiązują. W przypadku zadań dedykowanych dla szkoły ponadpodstawowej wprowadzono także oznaczenia sugerujące, które z propozycji odnoszą się do zakresu rozszerzonego.

Propozycje autorów teki obejmują zadania zamknięte (na dobieranie, typu prawda–fałsz, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru), otwarte (z luką, krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi), przeznaczone do pracy indywidulanej i w grupach. Odnoszą się one do różnego rodzaju źródeł – tekst, mapa, fotografia, materiał audiowizualny – stanowiąc przydatne narzędzie do kształtowania takich umiejętności jak wyszukiwanie i selekcja informacji czy ich krytyczna analiza. Tak zróżnicowany materiał pozwoli nauczycielowi na wybór optymalnego rozwiązania oraz dostosowanie toku lekcji do poziomu merytorycznego i predyspozycji danej klasy.

W tece zamieszczono także propozycję trzech projektów badawczych, m.in. wycieczki „Krzyże dokumentujące losy i dzieje narodu w drugiej połowie XX w. (Poznań, Gdańsk, Warszawa, Katowice)”, która może zostać zrealizowana zarówno w formie tradycyjnej, jak wirtualnej.

Legenda:

H – historia

WOS – wiedza o społeczeństwie

HS – historia sztuki

JP – język polski

ZR – zakres rozszerzony

Opcje strony