logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Fotografie

Galeria fotografii wykorzystanych w tece edukacyjnej "Stan wojenny 1981-1983"

Ze zbiorów: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Ośrodka Karta, Agencji Fotograficznej FOTONOVA, Polskiej Agencji Prasowej / Centralnej Agencji Fotograficznej, Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności oraz prywatnych Artura Kasprzykowskiego i Macieja Klicha.

Opozycja polityczna w latach 1976–1980

 • Spotkanie Rady Sygnatariuszy ROPCiO w mieszkaniu Kazimierza Janusza, Warszawa, listopad 1979 r. Od lewej siedzą: Kazimierz Janusz, Kazimierz Świtoń i Andrzej Czuma. Fot. Janusz Krzyżewski/Ośrodek KARTA
  Spotkanie Rady Sygnatariuszy ROPCiO w mieszkaniu Kazimierza Janusza, Warszawa, listopad 1979 r. Od lewej siedzą: Kazimierz Janusz, Kazimierz Świtoń i Andrzej Czuma. Fot. Janusz Krzyżewski/Ośrodek KARTA
 • Jakub Ślósarz czyta odezwę Komitetu Obrony Robotników w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa na chodniku przy ulicy Szewskiej 7, Kraków, maj 1977 r. Zbiory AIPN
  Jakub Ślósarz czyta odezwę Komitetu Obrony Robotników w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa na chodniku przy ulicy Szewskiej 7, Kraków, maj 1977 r. Zbiory AIPN
 • Akcja Komitetu Obrony Robotników w obronie Błażeja Wyszkowskiego, Antoni Macierewicz rozdaje ulotki przed kościołem św. Anny, Warszawa, czerwiec 1978 r. Fot. Marcin Jabłoński/ Ośrodek KARTA
  Akcja Komitetu Obrony Robotników w obronie Błażeja Wyszkowskiego, Antoni Macierewicz rozdaje ulotki przed kościołem św. Anny, Warszawa, czerwiec 1978 r. Fot. Marcin Jabłoński/ Ośrodek KARTA
 • Zebranie członków i współpracowników KSS KOR w mieszkaniu Jacka Kuronia w Warszawie na Żoliborzu, styczeń 1980 r. Na kanapie siedzą Wacław Holewiński i Zofia Romaszewska, za nimi stoją od lewej: Jan Cywiński, Henryk Wujec, nn, Jan Lityński. Fot. Tomasz Michalak/ FOTONOVA
  Zebranie członków i współpracowników KSS KOR w mieszkaniu Jacka Kuronia w Warszawie na Żoliborzu, styczeń 1980 r. Na kanapie siedzą Wacław Holewiński i Zofia Romaszewska, za nimi stoją od lewej: Jan Cywiński, Henryk Wujec, nn, Jan Lityński. Fot. Tomasz Michalak/ FOTONOVA
 • Niezależne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej, Warszawa, 1 września 1979 r. Pierwsza manifestacja nowopowołanej Konfederacji Polski Niepodległej. Fot. Mark Carrot/ FOTONOVA
  Niezależne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej, Warszawa, 1 września 1979 r. Pierwsza manifestacja nowopowołanej Konfederacji Polski Niepodległej. Fot. Mark Carrot/ FOTONOVA
 • Manifestacja, zorganizowana przez środowisko ROPCiO oraz Ruch Młodej Polski, z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku, 3 maja 1980 r. Przemawia Dariusz Kobzdej. Zbiory AIPN
  Manifestacja, zorganizowana przez środowisko ROPCiO oraz Ruch Młodej Polski, z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku, 3 maja 1980 r. Przemawia Dariusz Kobzdej. Zbiory AIPN
 • Ulotka/ klepsydra informująca o organizacji uroczystości rocznicowej grudnia ’70 przez Komitet Założycielski WZZ Wybrzeża, 18 XII 1979 r. Zbiory AIPN
  Ulotka/ klepsydra informująca o organizacji uroczystości rocznicowej grudnia ’70 przez Komitet Założycielski WZZ Wybrzeża, 18 XII 1979 r. Zbiory AIPN
 • Spotkanie pod kamienicą, w której znaleziono ciało Stanisława Pyjasa. Nad bramą powiewają żałobne flagi. Ulica Szewska 7, Kraków, maj 1977 r. Zbiory AIPN
  Spotkanie pod kamienicą, w której znaleziono ciało Stanisława Pyjasa. Nad bramą powiewają żałobne flagi. Ulica Szewska 7, Kraków, maj 1977 r. Zbiory AIPN
 • Bogdan Borusewicz (po lewej) i Krzysztof Wyszkowski – działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża – podczas tygodniowej głodówki protestacyjnej przeciwko pobiciu i aresztowaniu współpracownika KSS KOR Błażeja Wyszkowskiego, Gdańsk, czerwiec 1978 r. Fot. NN/ Ośrodek KARTA
  Bogdan Borusewicz (po lewej) i Krzysztof Wyszkowski – działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża – podczas tygodniowej głodówki protestacyjnej przeciwko pobiciu i aresztowaniu współpracownika KSS KOR Błażeja Wyszkowskiego, Gdańsk, czerwiec 1978 r. Fot. NN/ Ośrodek KARTA
 • Napis na jednym z budynków w Katowicach, wykonany w ramach zorganizowanej przez środowiska opozycji demokratycznej akcji obrony Kazimierza Świtonia, luty 1979 r. Zbiory AIPN
  Napis na jednym z budynków w Katowicach, wykonany w ramach zorganizowanej przez środowiska opozycji demokratycznej akcji obrony Kazimierza Świtonia, luty 1979 r. Zbiory AIPN
 • Działacze katowickich WZZ na zdjęciu operacyjnym katowickiej SB. Na pierwszym planie Kazimierz Świtoń (z lewej) i Roman Kściuczek (z prawej). Zbiory AIPN
  Działacze katowickich WZZ na zdjęciu operacyjnym katowickiej SB. Na pierwszym planie Kazimierz Świtoń (z lewej) i Roman Kściuczek (z prawej). Zbiory AIPN
 • Głodówka członków Komitetu Obrony Robotników w kościele św. Krzyża, z przodu od lewej leżą: Jan Lityński, Jerzy Markuszewski, Antoni Macierewicz, Adam Michnik, z tyłu: Joanna Gwiazda, Anka Kowalska, Jacek Bierezin, Warszawa, październik 1979 r. Fot. Janusz Krzyżewski/ Ośrodek KARTA
  Głodówka członków Komitetu Obrony Robotników w kościele św. Krzyża, z przodu od lewej leżą: Jan Lityński, Jerzy Markuszewski, Antoni Macierewicz, Adam Michnik, z tyłu: Joanna Gwiazda, Anka Kowalska, Jacek Bierezin, Warszawa, październik 1979 r. Fot. Janusz Krzyżewski/ Ośrodek KARTA
 • Konspiracyjna drukarnia Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA. Na zdjęciu Zenon Pałka, Mirosław Chojecki i Konrad Bieliński, prawdopodobnie Konstancin k/Warszawy, 1978–1979. Fot. Marcin Jabłoński/ Ośrodek KARTA
  Konspiracyjna drukarnia Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA. Na zdjęciu Zenon Pałka, Mirosław Chojecki i Konrad Bieliński, prawdopodobnie Konstancin k/Warszawy, 1978–1979. Fot. Marcin Jabłoński/ Ośrodek KARTA
 • Pierwsza strona "Biuletynu Informacyjnego", wydawanego przez KSS "KOR", 1979 r. Zbiory AIPN.
  Pierwsza strona "Biuletynu Informacyjnego", wydawanego przez KSS "KOR", 1979 r. Zbiory AIPN.
 • Pierwsza strona pisma "Droga", 1978 r. Ze zbiorów Artura Kasprzykowskiego.
  Pierwsza strona pisma "Droga", 1978 r. Ze zbiorów Artura Kasprzykowskiego.
 • Pierwsza strona pisma KPN "Gazeta Polska", 1979 r. Ze zbiorów Artura Kasprzykowskiego.
  Pierwsza strona pisma KPN "Gazeta Polska", 1979 r. Ze zbiorów Artura Kasprzykowskiego.
 • Pierwsza strona pisma ROPCiO "Droga", 1979 r. Ze zbiorów Artura Kasprzykowskiego.
  Pierwsza strona pisma ROPCiO "Droga", 1979 r. Ze zbiorów Artura Kasprzykowskiego.
 • Pierwsza strona pisma "Uczeń polski", 1979 r. Ze zbiorów Artura Kasprzykowskiego.
  Pierwsza strona pisma "Uczeń polski", 1979 r. Ze zbiorów Artura Kasprzykowskiego.

Narodziny „Solidarności”

 • I pielgrzymka papieża Jana Pawła II do ojczyzny, Kraków, 9 czerwca 1979 r. Przejazd ulicami Nowej Huty. Fot. Jan Morek/ PAP
  I pielgrzymka papieża Jana Pawła II do ojczyzny, Kraków, 9 czerwca 1979 r. Przejazd ulicami Nowej Huty. Fot. Jan Morek/ PAP
 • Strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, Gdańsk, sierpień 1980 r. Strajkujący w sali BHP podczas obrad Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Fot. Zbigniew Trybek/ Ośrodek KARTA
  Strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, Gdańsk, sierpień 1980 r. Strajkujący w sali BHP podczas obrad Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Fot. Zbigniew Trybek/ Ośrodek KARTA
 • Strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, Gdańsk, 31 sierpnia 1980 r. Podpisanie porozumienia pomiędzy przedstawicielami strajkujących a komisją rządową. Od lewej: NN, członek sekretariatu KC PZPR Zbigniew Zieliński, wicepremier Mieczysław Jagielski, Lech Wałęsa, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku Tadeusz Fiszbach, Florian Wiśniewski, wojewoda gdański Jerzy Kołodziejski, Zdzisław Kobyliński, Henryka Krzywonos. Zbiory AIPN
  Strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, Gdańsk, 31 sierpnia 1980 r. Podpisanie porozumienia pomiędzy przedstawicielami strajkujących a komisją rządową. Od lewej: NN, członek sekretariatu KC PZPR Zbigniew Zieliński, wicepremier Mieczysław Jagielski, Lech Wałęsa, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku Tadeusz Fiszbach, Florian Wiśniewski, wojewoda gdański Jerzy Kołodziejski, Zdzisław Kobyliński, Henryka Krzywonos. Zbiory AIPN
 • Strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, postulaty na bramie, Gdańsk, sierpień 1980 r. Fot. NN/ Ośrodek KARTA, udostępnił Witold Kazuro.
  Strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, postulaty na bramie, Gdańsk, sierpień 1980 r. Fot. NN/ Ośrodek KARTA, udostępnił Witold Kazuro.
 • W sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina podpisanie porozumienia między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, Gdańsk, 31 sierpnia 1980 r. Zbiory AIPN
  W sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina podpisanie porozumienia między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, Gdańsk, 31 sierpnia 1980 r. Zbiory AIPN
 • Podpisanie porozumienia między Komisją Rządową i Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, Szczecin, 30 sierpnia 1980 r. Fot. Jerzy Undro/ PAP/ CAF.
  Podpisanie porozumienia między Komisją Rządową i Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, Szczecin, 30 sierpnia 1980 r. Fot. Jerzy Undro/ PAP/ CAF.
 • Jastrzębie Zdrój, 3 września 1980 r. Podpisanie Porozumień Jastrzębskich w kopalni "Manifest Lipcowy". Stronę rządową reprezentował wicepremier Aleksander Kopeć, robotników – Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z jego szefem Jarosławem Sienkiewiczem. Z lewej sekretarz KC PZPR Andrzej Żabiński. Fot. Stanisław Jakubowski/ PAP
  Jastrzębie Zdrój, 3 września 1980 r. Podpisanie Porozumień Jastrzębskich w kopalni "Manifest Lipcowy". Stronę rządową reprezentował wicepremier Aleksander Kopeć, robotników – Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z jego szefem Jarosławem Sienkiewiczem. Z lewej sekretarz KC PZPR Andrzej Żabiński. Fot. Stanisław Jakubowski/ PAP
 • Jastrzębie Zdrój, 3 września 1980 r. Oczekiwanie na wyniki negocjacji między Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, reprezentującego strajkujące załogi 56 kopalń, z przewodniczącym Jarosławem Sienkiewiczem, a komisją rządową pod przewodnictwem ministra przemysłu maszynowego Aleksandra Kopcia. Nz. zawieszanie plakatu "Międzyzakładowy Komitet Strajkowy Jedność Narodu to Siła". Fot. Stanisław Jakubowski/ PAP/ CAF
  Jastrzębie Zdrój, 3 września 1980 r. Oczekiwanie na wyniki negocjacji między Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, reprezentującego strajkujące załogi 56 kopalń, z przewodniczącym Jarosławem Sienkiewiczem, a komisją rządową pod przewodnictwem ministra przemysłu maszynowego Aleksandra Kopcia. Nz. zawieszanie plakatu "Międzyzakładowy Komitet Strajkowy Jedność Narodu to Siła". Fot. Stanisław Jakubowski/ PAP/ CAF
 • Katowice, listopad 1980 r. Spotkanie Lecha Wałęsy ze związkowcami NSZZ Solidarność. Fot. Kazimierz Seko/ PAP/ CAF
  Katowice, listopad 1980 r. Spotkanie Lecha Wałęsy ze związkowcami NSZZ Solidarność. Fot. Kazimierz Seko/ PAP/ CAF
 • I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" w Hali Olivii w Gdańsku, Gdańsk, wrzesień 1981 – październik 1981 r. AIPN
  I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" w Hali Olivii w Gdańsku, Gdańsk, wrzesień 1981 – październik 1981 r. AIPN
 • Plakat: "Żądamy rejestracji bez zmian NSZZ "Solidarność", 1980 r. Zbiory AIPN
  Plakat: "Żądamy rejestracji bez zmian NSZZ "Solidarność", 1980 r. Zbiory AIPN
 • Andrzej Gwiazda. Zbiory AIPN
  Andrzej Gwiazda. Zbiory AIPN
 • Anna Walentynowicz. Zbiory AIPN
  Anna Walentynowicz. Zbiory AIPN
 • Anna Walentynowicz. Zbiory AIPN
  Anna Walentynowicz. Zbiory AIPN
 • Lech Wałęsa. Zbiory AIPN
  Lech Wałęsa. Zbiory AIPN

Władza wobec Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Listopad 1980-grudzień 1981

 • Stanisław Kania. Domena Publiczna
  Stanisław Kania. Domena Publiczna
 • Edward Gierek. Domena publiczna
  Edward Gierek. Domena publiczna
 • Edward Babiuch. Domena publiczna (grafika zmodyfikowana)
  Edward Babiuch. Domena publiczna (grafika zmodyfikowana)
 • Józef Pińkowski / PAP
  Józef Pińkowski / PAP
 • Gen. Wojciech Jaruzelski. Zbiory AIPN
  Gen. Wojciech Jaruzelski. Zbiory AIPN
 • Gen. Czesław Kiszczak. Zbiory AIPN
  Gen. Czesław Kiszczak. Zbiory AIPN
 • Marsz głodowy kobiet w Łodzi, 30 lipca 1981 r. Grupa kobiet na ul. Piotrkowskiej niesie transparent z napisem „Co damy jeść/ dziecku – kartki?”. Zbiory AIPN
  Marsz głodowy kobiet w Łodzi, 30 lipca 1981 r. Grupa kobiet na ul. Piotrkowskiej niesie transparent z napisem „Co damy jeść/ dziecku – kartki?”. Zbiory AIPN
 • Blokada ronda na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej zorganizowana przez NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, 5 sierpnia 1981 r. Zbiory AIPN
  Blokada ronda na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej zorganizowana przez NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, 5 sierpnia 1981 r. Zbiory AIPN
 • Wyprowadzenie działaczy „Solidarności” (w środku widoczni Antoni Tokarczuk i Jan Rulewski) z sali sesyjnej WRN, 19 marca 1981 r. Zbiory AIPN
  Wyprowadzenie działaczy „Solidarności” (w środku widoczni Antoni Tokarczuk i Jan Rulewski) z sali sesyjnej WRN, 19 marca 1981 r. Zbiory AIPN
 • Pacyfikacja strajku studenckiego w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej przez jednostki ZOMO oraz oddział antyterrorystów, 2 grudnia 1981 r. Zbiory AIPN
  Pacyfikacja strajku studenckiego w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej przez jednostki ZOMO oraz oddział antyterrorystów, 2 grudnia 1981 r. Zbiory AIPN

Przygotowanie i wprowadzenie stanu wojennego

 • Koperta opatrzona napisem „Synchronizacja”. Zbiory AIPN
  Koperta opatrzona napisem „Synchronizacja”. Zbiory AIPN
 • Dziennikarz w mundurze prowadzi Dziennik Telewizyjny. Fot. M. Dworaczyk/ ŚCWiS
  Dziennikarz w mundurze prowadzi Dziennik Telewizyjny. Fot. M. Dworaczyk/ ŚCWiS
 • Katowice, rondo. Fot. T. Szymborski/ ŚCWiS
  Katowice, rondo. Fot. T. Szymborski/ ŚCWiS
 • Pierwsze dni stanu wojennego, wozy bojowe na ulicach Zabrza. Fot. M. Dworaczyk/ ŚCWiS
  Pierwsze dni stanu wojennego, wozy bojowe na ulicach Zabrza. Fot. M. Dworaczyk/ ŚCWiS
 • Stan wojenny, kolumna wozów bojowych na ulicach Zabrza. Fot. M. Dworaczyk/ ŚCWiS
  Stan wojenny, kolumna wozów bojowych na ulicach Zabrza. Fot. M. Dworaczyk/ ŚCWiS
 • Uzbrojeni funkcjonariusze patrolują ulice w czasie stanu wojennego. Fot. M. Dworaczyk/ ŚCWiS
  Uzbrojeni funkcjonariusze patrolują ulice w czasie stanu wojennego. Fot. M. Dworaczyk/ ŚCWiS
 • Ulotka Augustowskiej Grupy Oporu (1982). Zbiory AIPN,
  Ulotka Augustowskiej Grupy Oporu (1982). Zbiory AIPN,
 • Ulotka opozycyjna. Zbiory AIPN
  Ulotka opozycyjna. Zbiory AIPN
 • Plakat. Zbiory AIPN.
  Plakat. Zbiory AIPN.
 • Ulotka opozycyjna „WRON-a skona”. Zbiory AIPN
  Ulotka opozycyjna „WRON-a skona”. Zbiory AIPN
 • Fot. Marek Janicki/ Ośrodek Karta
  Fot. Marek Janicki/ Ośrodek Karta
Prawne aspekty stanu wojennego
 • Ulotka pracowników Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 14 grudnia 1981 r. Źródło: Stan wojenny. Teki edukacyjne IPN, Warszawa 2002. Druk został opisany jako: „Ulotka kolportowana w Krakowie w pierwszych dniach stanu wojennego. Zbiory prywatne”.
  Ulotka pracowników Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 14 grudnia 1981 r. Źródło: Stan wojenny. Teki edukacyjne IPN, Warszawa 2002. Druk został opisany jako: „Ulotka kolportowana w Krakowie w pierwszych dniach stanu wojennego. Zbiory prywatne”.
Represje stanu wojennego
 • Demonstracja NSZZ „Solidarność” w dniu 3 maja 1983 r. w Warszawie. Funkcjonariusze MO i ZOMO przygotowują się do pacyfikacji demonstracji na placu Zamkowym. Zbiory AIPN
  Demonstracja NSZZ „Solidarność” w dniu 3 maja 1983 r. w Warszawie. Funkcjonariusze MO i ZOMO przygotowują się do pacyfikacji demonstracji na placu Zamkowym. Zbiory AIPN
 • Demonstracja z Warszawie 3 maja 1982 r. W głębi szpaler milicjantów stoi w poprzek ul. Krakowskie Przedmieście. Zbiory AIPN
  Demonstracja z Warszawie 3 maja 1982 r. W głębi szpaler milicjantów stoi w poprzek ul. Krakowskie Przedmieście. Zbiory AIPN
 • Nekrolog Grzegorza Przemyka informujący o pogrzebie w dniu 19 maja 1983 r. Zbiory AIPN
  Nekrolog Grzegorza Przemyka informujący o pogrzebie w dniu 19 maja 1983 r. Zbiory AIPN
 • Pogrzeb Grzegorza Przemyka w Warszawie 19 maja 1983 r. Kondukt żałobny w drodze z kościoła pw. św. Stanisława Kostki na Cmentarz Powązkowski. Część zgromadzonych unosi ręce do góry z ułożonymi palcami w znak "V". Zbiory AIPN
  Pogrzeb Grzegorza Przemyka w Warszawie 19 maja 1983 r. Kondukt żałobny w drodze z kościoła pw. św. Stanisława Kostki na Cmentarz Powązkowski. Część zgromadzonych unosi ręce do góry z ułożonymi palcami w znak "V". Zbiory AIPN
 • Demonstracja mieszkańców Lubina zorganizowana 31 sierpnia 182 r. w drugą rocznicę podpisania „Porozumień Sierpniowych”. Na pierwszym planie funkcjonariusz ZOMO z Ręczną Wyrzutnią Granatów Łzawiących-3 (RWGŁ -3). Zbiory AIPN
  Demonstracja mieszkańców Lubina zorganizowana 31 sierpnia 182 r. w drugą rocznicę podpisania „Porozumień Sierpniowych”. Na pierwszym planie funkcjonariusz ZOMO z Ręczną Wyrzutnią Granatów Łzawiących-3 (RWGŁ -3). Zbiory AIPN
 • Akcja protestacyjna osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, kwiecień 1982 r. Zbiory AIPN
  Akcja protestacyjna osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, kwiecień 1982 r. Zbiory AIPN
 • Wyrok Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z dnia 17 marca 1982 r., sygn. akt SOW 195/82. Odpisy w posiadaniu autora, zbiór prywatny.
  Wyrok Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z dnia 17 marca 1982 r., sygn. akt SOW 195/82. Odpisy w posiadaniu autora, zbiór prywatny.
 • Wyrok Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z dnia 17 marca 1982 r., sygn. akt SOW 195/82. Odpisy w posiadaniu autora, zbiór prywatny.
  Wyrok Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z dnia 17 marca 1982 r., sygn. akt SOW 195/82. Odpisy w posiadaniu autora, zbiór prywatny.
 • Wyrok Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 7 marca 1986 r., sygn. akt II.K 54/86. Odpisy w posiadaniu autora, zbiór prywatny.
  Wyrok Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 7 marca 1986 r., sygn. akt II.K 54/86. Odpisy w posiadaniu autora, zbiór prywatny.
 • Wyrok Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 7 marca 1986 r., sygn. akt II.K 54/86. Odpisy w posiadaniu autora, zbiór prywatny.
  Wyrok Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 7 marca 1986 r., sygn. akt II.K 54/86. Odpisy w posiadaniu autora, zbiór prywatny.
 • Zarządzenie Nr 50/81 CZZK Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 13 XII 1981 r. w sprawie utworzenia Ośrodków Odosobnienia. Źródło: Stan wojenny w dokumentach władz PRL 1980–1983, wybór, wstęp i oprac. B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001, s. 65–66.
  Zarządzenie Nr 50/81 CZZK Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 13 XII 1981 r. w sprawie utworzenia Ośrodków Odosobnienia. Źródło: Stan wojenny w dokumentach władz PRL 1980–1983, wybór, wstęp i oprac. B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001, s. 65–66.
 • Decyzja o internowaniu Nr III/255, wydana przez komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach. Oryginał w posiadaniu autora, zbiór prywatny.
  Decyzja o internowaniu Nr III/255, wydana przez komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach. Oryginał w posiadaniu autora, zbiór prywatny.
 • Decyzja o internowaniu Nr III/255, wydana przez komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach. Oryginał w posiadaniu autora, zbiór prywatny.
  Decyzja o internowaniu Nr III/255, wydana przez komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach. Oryginał w posiadaniu autora, zbiór prywatny.
 • Mural zawierający napis „Solidarność”, odkryty w jednej z więziennych cel w Łupkowie. W 2018 r. napis ten został przez Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie poddany zabiegowi transferu i konserwacji. Obecnie eksponat prezentowany w siedzibie Oddziału IPN w Rzeszowie.
  Mural zawierający napis „Solidarność”, odkryty w jednej z więziennych cel w Łupkowie. W 2018 r. napis ten został przez Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie poddany zabiegowi transferu i konserwacji. Obecnie eksponat prezentowany w siedzibie Oddziału IPN w Rzeszowie.
 • Mural zawierający napis „Solidarność”, odkryty w jednej z więziennych cel w Łupkowie. W 2018 r. napis ten został przez Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie poddany zabiegowi transferu i konserwacji. Obecnie eksponat prezentowany w siedzibie Oddziału IPN w Rzeszowie.
  Mural zawierający napis „Solidarność”, odkryty w jednej z więziennych cel w Łupkowie. W 2018 r. napis ten został przez Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie poddany zabiegowi transferu i konserwacji. Obecnie eksponat prezentowany w siedzibie Oddziału IPN w Rzeszowie.

Sytuacja społeczno-gospodarcza w stanie wojennym

 • Przykład społeczno-gospodarczej propagandy PRL. Katowice, szyld przy ul. Sokolskiej. Fot. B. Kułakowski/ ŚCWiS
  Przykład społeczno-gospodarczej propagandy PRL. Katowice, szyld przy ul. Sokolskiej. Fot. B. Kułakowski/ ŚCWiS
 • Przed stanem wojennym. Kolejka do sklepu na rogu dzisiejszych ulic Stawowej i 3 Maja w Katowicach, 1981. Fot. B. Kułakowski/ ŚCWiS
  Przed stanem wojennym. Kolejka do sklepu na rogu dzisiejszych ulic Stawowej i 3 Maja w Katowicach, 1981. Fot. B. Kułakowski/ ŚCWiS
 • Kolejka przed sklepem w Pasażu Śródmiejskim w Warszawie, marzec 1981. Fot. G. Rutowska/ NAC
  Kolejka przed sklepem w Pasażu Śródmiejskim w Warszawie, marzec 1981. Fot. G. Rutowska/ NAC
 • Kolejka, stan wojenny, 1982. Fot. M. Dworaczyk/ ŚCWiS
  Kolejka, stan wojenny, 1982. Fot. M. Dworaczyk/ ŚCWiS
 • Zbiory ŚCWiS.
  Zbiory ŚCWiS.
 • Talon na benzynę, 1983. Zbiory prywatne
  Talon na benzynę, 1983. Zbiory prywatne
 • Talon na benzynę, 1983. Zbiory prywatne
  Talon na benzynę, 1983. Zbiory prywatne
 • Zbiory ŚCWiS.
  Zbiory ŚCWiS.
 • Zbiory ŚCWiS.
  Zbiory ŚCWiS.
 • Zbiory NAC.
  Zbiory NAC.
 • Zbiory NAC.
  Zbiory NAC.
 • Zbiory NAC.
  Zbiory NAC.
 • Ze zbiorów ŚCWiS.
  Ze zbiorów ŚCWiS.
 • Źródło: http://isap.sejm.gov.pl
  Źródło: http://isap.sejm.gov.pl
 • Źródło: http://isap.sejm.gov.pl
  Źródło: http://isap.sejm.gov.pl

Cenzura i propaganda

 • Legitymacja cenzora z Krakowa oficjalnie zwanego „radcą”. Zbiory AIPN
  Legitymacja cenzora z Krakowa oficjalnie zwanego „radcą”. Zbiory AIPN
 • Lodzia Milicjantka – najsłynniejsza polska funkcjonariuszka MO. Zbiory AIPN
  Lodzia Milicjantka – najsłynniejsza polska funkcjonariuszka MO. Zbiory AIPN
 • Plakat propagandowy z okresu stanu wojennego. Zbiory prywatne Artura Kasprzykowskiego
  Plakat propagandowy z okresu stanu wojennego. Zbiory prywatne Artura Kasprzykowskiego
 • Plakat z okresu stanu wojennego. Zbiory prywatne Artura Kasprzykowskiego
  Plakat z okresu stanu wojennego. Zbiory prywatne Artura Kasprzykowskiego
 • Plakat propagandowy z okresu stanu wojennego. Zbiory prywatne Artura Kasprzykowskiego
  Plakat propagandowy z okresu stanu wojennego. Zbiory prywatne Artura Kasprzykowskiego
 • Plakat opozycji nawiązujący do cenzury stanu wojennego. Zbiory prywatne Artura Kasprzykowskiego
  Plakat opozycji nawiązujący do cenzury stanu wojennego. Zbiory prywatne Artura Kasprzykowskiego
 • Pierwsza strona „Dziennika Bałtyckiego” z okresu stanu wojennego. Pierwsze litery kolejnych akapitów układają się w napis „wrona skona”. Zbiory AIPN
  Pierwsza strona „Dziennika Bałtyckiego” z okresu stanu wojennego. Pierwsze litery kolejnych akapitów układają się w napis „wrona skona”. Zbiory AIPN

Strajki w zakładach pracy. Pacyfikacja KWK „Wujek”

 • Przez wszystkie dni strajku, górników wspierały rodziny i mieszkańcy Katowic. Fot. A. Konarzewski/ ŚCWiS
  Przez wszystkie dni strajku, górników wspierały rodziny i mieszkańcy Katowic. Fot. A. Konarzewski/ ŚCWiS
 • Zanim siły milicyjno-wojskowe zaatakowały, brutalnie odsunęły od kopalni zebranych przy „Wujku” ludzi. Fot. M. Janicki/ ŚCWiS
  Zanim siły milicyjno-wojskowe zaatakowały, brutalnie odsunęły od kopalni zebranych przy „Wujku” ludzi. Fot. M. Janicki/ ŚCWiS
 • W pacyfikacji kopalni „Wujek” oraz innych zakładów pracy brały udział jednostki pancerne Wojska Polskiego. Fot. A. Konarzewski/ ŚCWiS
  W pacyfikacji kopalni „Wujek” oraz innych zakładów pracy brały udział jednostki pancerne Wojska Polskiego. Fot. A. Konarzewski/ ŚCWiS
 • Podczas „odblokowywania” kopalni „Wujek” pluton specjalny ZOMO postrzelił 23 górników a 9 zabił. Fot. M. Janicki/ ŚCWiS
  Podczas „odblokowywania” kopalni „Wujek” pluton specjalny ZOMO postrzelił 23 górników a 9 zabił. Fot. M. Janicki/ ŚCWiS
 • Górnikom, którzy bronili swego zakładu pracy udało się unieruchomić czołg na barykadzie. Fot. M. Janicki/ ŚCWiS
  Górnikom, którzy bronili swego zakładu pracy udało się unieruchomić czołg na barykadzie. Fot. M. Janicki/ ŚCWiS
 • W miejscu zbrodni górnicy jeszcze 16 grudnia 1981 r. ustawili krzyż. Fot. L. Stankiewicz/ ŚCWiS
  W miejscu zbrodni górnicy jeszcze 16 grudnia 1981 r. ustawili krzyż. Fot. L. Stankiewicz/ ŚCWiS
 • fot. Marek Janicki/ ŚCWiS
  fot. Marek Janicki/ ŚCWiS
 • fot. Marek Janicki/ ŚCWiS
  fot. Marek Janicki/ ŚCWiS
 • fot. Marek Janicki/ ŚCWiS
  fot. Marek Janicki/ ŚCWiS
 • fot. Marek Janicki/ ŚCWiS
  fot. Marek Janicki/ ŚCWiS
 • Ks. Henryk Bolczyk dwukrotnie odprawił dla strajkujących mszę św. oraz odmawiał z nimi różaniec. Fot. S. Jakubowski/ ŚCWiS
  Ks. Henryk Bolczyk dwukrotnie odprawił dla strajkujących mszę św. oraz odmawiał z nimi różaniec. Fot. S. Jakubowski/ ŚCWiS

Opór społeczny w stanie wojennym

 • Protest w Gdyni, 1982 r. Zbiory AIPN
  Protest w Gdyni, 1982 r. Zbiory AIPN
 • Ulotka opozycyjna nakłaniająca do słuchania niezależnego Radia „Solidarność”. Zbiory AIPN Warszawa
  Ulotka opozycyjna nakłaniająca do słuchania niezależnego Radia „Solidarność”. Zbiory AIPN Warszawa
 • Pod krzyżem przy kopalni „Wujek”. Fot. M. Dworaczyk / ŚCWiS
  Pod krzyżem przy kopalni „Wujek”. Fot. M. Dworaczyk / ŚCWiS
 • Podziemna drukarnia. Jeden z drukarzy to Kazimierz Korabiński (1984). Zbiory ŚCWiS
  Podziemna drukarnia. Jeden z drukarzy to Kazimierz Korabiński (1984). Zbiory ŚCWiS
 • Pamiątkowa litografia poświęcona ofiarom stanu wojennego, obóz dla internowanych, Nysa, 1982 r. Domena publiczna
  Pamiątkowa litografia poświęcona ofiarom stanu wojennego, obóz dla internowanych, Nysa, 1982 r. Domena publiczna
 • Ulotka opozycyjna. Zbiory AIPN
  Ulotka opozycyjna. Zbiory AIPN
 • Ulotka opozycyjna „WRON-a skona”. Zbiory AIPN
  Ulotka opozycyjna „WRON-a skona”. Zbiory AIPN

Kościół wobec stanu wojennego. Działalność księdza Jerzego Popiełuszki

 • Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszko na dziedzińcu kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie. Zbiory AIPN
  Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszko na dziedzińcu kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie. Zbiory AIPN
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko siedzi przed ołtarzem w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie. Na dywanie przed nim proporzec „Solidarność”. Zbiory AIPN
  Ksiądz Jerzy Popiełuszko siedzi przed ołtarzem w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie. Na dywanie przed nim proporzec „Solidarność”. Zbiory AIPN
 • Zbiory AIPN.
  Zbiory AIPN.
 • Od lewej: w głębi ks. Kazimierz Jancarz, przed nim Anna Walentynowicz, ks. Jerzy Popiełuszko, Seweryn Jaworski. Fotografia nr 91 ze strony nr 90 z „Albumu z kolekcji Jana Beszty-Borowskiego”. Zbiory AIPN
  Od lewej: w głębi ks. Kazimierz Jancarz, przed nim Anna Walentynowicz, ks. Jerzy Popiełuszko, Seweryn Jaworski. Fotografia nr 91 ze strony nr 90 z „Albumu z kolekcji Jana Beszty-Borowskiego”. Zbiory AIPN
 • Druga pielgrzymka Jana Pawła do Polski. Msza w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, 16 czerwca 1983 r. Drugi z lewej prymas Józef Glemp. Zbiory AIPN
  Druga pielgrzymka Jana Pawła do Polski. Msza w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, 16 czerwca 1983 r. Drugi z lewej prymas Józef Glemp. Zbiory AIPN
 • Zbiory AIPN.
  Zbiory AIPN.
 • Zbiory AIPN.
  Zbiory AIPN.
 • Tłum wiernych na błoniach przed Stadionem 10-lecia w Warszawie oczekuje na przyjazd papieża Jana Pawła II, godz. 17.30. Zbiory AIPN
  Tłum wiernych na błoniach przed Stadionem 10-lecia w Warszawie oczekuje na przyjazd papieża Jana Pawła II, godz. 17.30. Zbiory AIPN
 • Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Członkowie „Solidarności” z Zakopanego trzymają transparent z napisem „.. z Ziemi Włoskiej wróć do Polski nas Hetmanie. Dej Ojcyźnie zratowanie…”. Fot. NN/ Ośrodek KARTA
  Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Członkowie „Solidarności” z Zakopanego trzymają transparent z napisem „.. z Ziemi Włoskiej wróć do Polski nas Hetmanie. Dej Ojcyźnie zratowanie…”. Fot. NN/ Ośrodek KARTA
 • Kościół pw. św. Marcina przy ul. Piwnej. Zbiórka darów dla internowanych i ich rodzin. Pomoc organizowana przez Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Warszawa 1981/1982. Fot. Tomasz Tomaszewski/ Ośrodek KARTA
  Kościół pw. św. Marcina przy ul. Piwnej. Zbiórka darów dla internowanych i ich rodzin. Pomoc organizowana przez Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Warszawa 1981/1982. Fot. Tomasz Tomaszewski/ Ośrodek KARTA
 • Ksiądz Henryk Jancarz. Zbiory AIPN
  Ksiądz Henryk Jancarz. Zbiory AIPN

Kultura Niezależna – kultura w/o/po stanie wojennym

 • Łukasz Korolkiewicz, Martwa natura, olej na płótnie, 1984, 136 x 190 cm. Zbiory ŚCWiS.
  Łukasz Korolkiewicz, Martwa natura, olej na płótnie, 1984, 136 x 190 cm. Zbiory ŚCWiS.
 • Łukasz Korolkiewicz, Kamienie, olej na płótnie, 1986, 136 x 170 cm. Zbiory ŚCWiS.
  Łukasz Korolkiewicz, Kamienie, olej na płótnie, 1986, 136 x 170 cm. Zbiory ŚCWiS.
 • Biennale Młodych Droga i Prawda, Wrocław 1987. Fot. E. Ciołek / ŚCWiS.
  Biennale Młodych Droga i Prawda, Wrocław 1987. Fot. E. Ciołek / ŚCWiS.
 • Biennale Młodych Droga i Prawda, Wrocław 1987. W centralnej części stoją (po lewej) Jacek Fedorowicz, (po prawej) Władysław Frasyniuk. Fot. E. Ciołek / ŚCWiS.
  Biennale Młodych Droga i Prawda, Wrocław 1987. W centralnej części stoją (po lewej) Jacek Fedorowicz, (po prawej) Władysław Frasyniuk. Fot. E. Ciołek / ŚCWiS.
 • Biennale Młodych Droga i Prawda, Wrocław 1987. Wejście do kolegiaty Świętego Krzyża. Fot. E. Ciołek / ŚCWiS.
  Biennale Młodych Droga i Prawda, Wrocław 1987. Wejście do kolegiaty Świętego Krzyża. Fot. E. Ciołek / ŚCWiS.
 • Biennale Młodych Droga i Prawda, Wrocław 1987. Koelgiata Świętego Krzyża. Fot. E. Ciołek / ŚCWiS.
  Biennale Młodych Droga i Prawda, Wrocław 1987. Koelgiata Świętego Krzyża. Fot. E. Ciołek / ŚCWiS.
 • Biennale Młodych Droga i Prawda, Wrocław 1987. Kolegiata Świętego Krzyża. Fot. E. Ciołek. Licencja ŚCWiS.
  Biennale Młodych Droga i Prawda, Wrocław 1987. Kolegiata Świętego Krzyża. Fot. E. Ciołek. Licencja ŚCWiS.
 • Dokumentacja Festiwalu w Jarocinie. AIPN w Łodzi.
  Dokumentacja Festiwalu w Jarocinie. AIPN w Łodzi.
 • Dokumentacja Festiwalu w Jarocinie. AIPN w Łodzi.
  Dokumentacja Festiwalu w Jarocinie. AIPN w Łodzi.
 • Dokumentacja Festiwalu w Jarocinie. AIPN w Łodzi.
  Dokumentacja Festiwalu w Jarocinie. AIPN w Łodzi.
 • Fot. Erazm Ciołek / ŚCWiS
  Fot. Erazm Ciołek / ŚCWiS
 • Krzysztof Grzondziel, Pacyfikacja 16.12.1981, 1981–1985, instalacja: olej/akryl/płótno, 450 cm × 210 cm. Zbiory ŚCWiS
  Krzysztof Grzondziel, Pacyfikacja 16.12.1981, 1981–1985, instalacja: olej/akryl/płótno, 450 cm × 210 cm. Zbiory ŚCWiS
 • Fragment wystawy „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, krużganki klasztoru oo. dominikanów, Kraków 1987. Fot. Tadeusz Boruta/ ŚCWiS. Fragment wystawy
  Fragment wystawy „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, krużganki klasztoru oo. dominikanów, Kraków 1987. Fot. Tadeusz Boruta/ ŚCWiS. Fragment wystawy
 • Fragment wystawy „Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa”, krypta kościoła oo. pijarów, Kraków 1986, oraz kościół pw. Świętej Trójcy w Warszawie. Fot. Tadeusz Boruta/ ŚCWiS.
  Fragment wystawy „Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa”, krypta kościoła oo. pijarów, Kraków 1986, oraz kościół pw. Świętej Trójcy w Warszawie. Fot. Tadeusz Boruta/ ŚCWiS.
 • Fragment wystawy „Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa”, Muzeum Archidiecezjalne, Warszawa 1987. Na zdjęciu widoczne obrazy: Zbyluta Grzywacza, Aldony Mickiewicz i Macieja Bieniasza. Fot. Tadeusz Boruta/ ŚCWiS
  Fragment wystawy „Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa”, Muzeum Archidiecezjalne, Warszawa 1987. Na zdjęciu widoczne obrazy: Zbyluta Grzywacza, Aldony Mickiewicz i Macieja Bieniasza. Fot. Tadeusz Boruta/ ŚCWiS
 • Fragment wystawy „W stronę osoby”, krużganki klasztoru oo. dominikanów, Kraków 1985. Na pierwszym planie obrazy Jacka Waltosia. Fot. Tadeusz Boruta/ ŚCWiS
  Fragment wystawy „W stronę osoby”, krużganki klasztoru oo. dominikanów, Kraków 1985. Na pierwszym planie obrazy Jacka Waltosia. Fot. Tadeusz Boruta/ ŚCWiS
 • Fragment wystawy „W stronę osoby”, krużganki klasztoru oo. dominikanów, Kraków 1985. Fot. Tadeusz Boruta/ ŚCWiS
  Fragment wystawy „W stronę osoby”, krużganki klasztoru oo. dominikanów, Kraków 1985. Fot. Tadeusz Boruta/ ŚCWiS
 • Fragment wystawy „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, krużganki klasztoru oo. dominikanów, Kraków 1987. Na zdjęciu widoczne obrazy Tadeusza Boruty: Ślad z cyklu Via Crucis (po lewej) oraz Via Crucis. Fot. Tadeusz Boruta/ ŚCWiS.
  Fragment wystawy „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, krużganki klasztoru oo. dominikanów, Kraków 1987. Na zdjęciu widoczne obrazy Tadeusza Boruty: Ślad z cyklu Via Crucis (po lewej) oraz Via Crucis. Fot. Tadeusz Boruta/ ŚCWiS.
 • Plakat. Zbiory ŚCWiS.
  Plakat. Zbiory ŚCWiS.
 • Brygada Kryzys, Live, bootleg, 1982, LP13 Fresh Records (GB).
  Brygada Kryzys, Live, bootleg, 1982, LP13 Fresh Records (GB).

Reakcje państw i społeczeństw na świecie wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

 • Niemiecki plakat z hasłem „Solidarność. Jeszcze Polska nie zginęła”. Zbiory Ośrodka KARTA
  Niemiecki plakat z hasłem „Solidarność. Jeszcze Polska nie zginęła”. Zbiory Ośrodka KARTA
 • Strona tytułowa francuskiego dziennika „Libération” z 14 grudnia 1981 r. poświęcona w całości wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Domena publiczna
  Strona tytułowa francuskiego dziennika „Libération” z 14 grudnia 1981 r. poświęcona w całości wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Domena publiczna
 • Strona tytułowa szwedzkiego dziennika „Svenska Dagbladet” z 14 grudnia 1981 r. z informacją o wprowadzeniu stanu wojennego. Zbiory Macieja Klicha
  Strona tytułowa szwedzkiego dziennika „Svenska Dagbladet” z 14 grudnia 1981 r. z informacją o wprowadzeniu stanu wojennego. Zbiory Macieja Klicha
 • Wieczorna manifestacja w Paryżu, 13 grudnia 1981 r. Zdjęcie wykonane na Placu Inwalidów. Zbiory Ośrodka KARTA
  Wieczorna manifestacja w Paryżu, 13 grudnia 1981 r. Zdjęcie wykonane na Placu Inwalidów. Zbiory Ośrodka KARTA
 • Manifestacja w Sztokholmie, 13 grudnia 1981 r. Zbiory Ośrodka KARTA
  Manifestacja w Sztokholmie, 13 grudnia 1981 r. Zbiory Ośrodka KARTA
 • Manifestacja Polonii Amerykańskiej przed Konsulatem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Nowym Jorku. Zbiory Ośrodka KARTA
  Manifestacja Polonii Amerykańskiej przed Konsulatem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Nowym Jorku. Zbiory Ośrodka KARTA
 • Manifestacja w Limie, 28 grudnia 1981 r. Zbiory Ośrodka KARTA
  Manifestacja w Limie, 28 grudnia 1981 r. Zbiory Ośrodka KARTA
 • János Kádár. Domena publiczna
  János Kádár. Domena publiczna
 • Margaret Thatcher. Domena publiczna
  Margaret Thatcher. Domena publiczna
 • Ronald Reagan. Domena publiczna
  Ronald Reagan. Domena publiczna
 • Helmut Schmidt. Domena publiczna
  Helmut Schmidt. Domena publiczna
 • Erich Honecker. Domena publiczna
  Erich Honecker. Domena publiczna
 • Leonid Breżniew. Domena publiczna
  Leonid Breżniew. Domena publiczna

 

Opcje strony