logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej

Nawet pobieżne zapoznanie się z dziejami harcerstwa pozwala uświadomić sobie, że mamy do czynienia ze zjawiskiem ważnym, a nawet niezwykłym. Jest to bowiem bez wątpienia najdłużej działająca, ideowo-wychowawcza formacja dzieci i młodzieży w Polsce, która odcisnęła niezwykle silne piętno na naszej narodowej historii XX wieku.Uwagę zwraca jej niesłychana żywotność, ujawniająca się w tendencji do odradzania się po okresach dziejowych kataklizmów. Za każdym razem dokonywało się ono w sposób spontaniczny, oddolny, dzięki niezliczonym inicjatywom indywidualnym, grupowym i lokalnym. Dzięki temu polskie harcerstwo zyskało charakter ogólnonarodowego ruchu społecznego, w którym swoje miejsce znajdowali przedstawiciele wszystkich warstw, grup społeczno-zawodowych i wiekowych. Ta ostatnia z cech nadała mu rys formacji wielopokoleniowej, co w zasadniczy sposób odróżniało go (i wciąż odróżnia) od klasycznych ugrupowań młodzieży.

Teka eduakcyjna "Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej" w przekrojowy sposób pokazjue jego historię i ponadczasowe wartości. Została wydana w 2022 r. Poniżej w poszczególnych kategoriach prezentujemy materiały, które na bieżąco uzupełniamy i aktualizujemy.

Koordynator: OBEN Rzeszów