logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Podstawa programowa

Dzięki przygotowanym przez nas materiałom uczeń powinien:

poziom podstawowy

  • znać historię powstania ruchu harcerskiego na ziemiach polskich i jego rolę w kształtowaniu tożsamości patriotycznej;
  • wyjaśniać rolę konspiracyjnego harcerstwa podczas II wojny światowej, znać przykłady jego działań wymierzonych w okupantów;
  • podać przykłady nazwisk członków Szarych Szeregów i ich najważniejsze dokonania;
  • opisać proces podporządkowania ruchu harcerskiego po II wojnie światowej władzy komunistycznej i jego upolitycznienia;
  • podać przykłady działalności konspiracyjnej harcerzy w czasach PRL i proces odbudowywania idei niezależnego harcerstwa w latach osiemdziesiątych.

poziom rozszerzony

  • podać przykłady wybitnych polskich dowódców i polityków ukształtowanych przez ruch harcerski i ich osiągnięcia na rzecz niepodległości Polski.
     

Opcje strony