logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Filmy i Notacje IPN

Fragmenty notacji nagranych przez pracowników Wydziału Notacji i Opracowań Multimedialnych Biura Edukacji Narodowej IPN

 

Jerzy Pertkiewicz (ur. 25 lutego 1920 r. w Czortkowie, zm. 30 czerwca 2018 r.)

Doktor farmacji, żołnierz kampanii wrześniowej i Armii Krajowej (ps. „Drzazga”), pułkownik w stanie spoczynku, harcmistrz i harcerz Rzeczypospolitej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari.

    

Notacja 1. Działalność w harcerstwie w Kaliszu przed II wojną światową, udział w obozach i międzynarodowych zlotach (Praga, Gödöllő), wsparcie wojska dla harcerzy.
Notacja 2. Udział harcerzy ochotników w bitwie nad Bzurą w 1939 r.

 

Leszek Zabłocki (ur. 9 sierpnia 1924 r. w Warszawie)

Polski działacz kombatancki, weteran II wojny światowej, więzień Pawiaka i trzech obozów koncentracyjnych. Od 2015 r. członek Rady Naczelnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, a od 2017 r. członek zarządu Okręgu Mazowieckiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Notacja 3. Działalność w 3. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej (WDH) im. ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie przed II wojną światową, harcerstwo szkołą życia, udział w obronie przeciwlotniczej (gaszenie bomb zapalających) podczas oblężenia Warszawy w 1939 r., przejście harcerzy z 3. WDH do konspiracji, wstąpienie do Związku Jaszczurczego.

 

Bogusław Kamola (ur. 25 sierpnia 1930 r. w Warszawie) ps. „Hipek”

Harcerz, uczestnik tajnych kompletów i małego sabotażu, członek Szarych Szeregów. Podczas Powstania Warszawskiego był w 400. drużynie 227. plutonu harcerskiego na Żoliborzu, gdzie działał m.in. w służbie łączności kanałowej. Po kapitulacji w niewoli niemieckiej, wyzwolony przez wojska amerykańskie, wstąpił do 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka. W 1946 r. wrócił do Polski, ukończył studia, pracował w handlu zagranicznym.

        

Notacja 4. Wstąpienie do konspiracyjnego harcerstwa w Warszawie, formy działania, znaczenie wychowania harcerskiego, przyjęcie pseudonimu.
Notacja 5. Okoliczności złożenia przyrzeczenia harcerskiego w konspiracji.
Notacja 6. Zadania wywiadowcze wykonywane przez harcerzy Szarych Szeregów.

        

Notacja 7. Trzydniowe ćwiczenia Grup Szturmowych w lesie pod Warszawą.
Notacja 8. Wybuch Powstania Warszawskiego na Żoliborzu, przyłączenie do harcerskiego plutonu 227.
Notacja 9. Przydział do służby w kanałach, organizacja, przygotowania.

        

Notacja 10. Przystosowanie do specyfiki służby kanałowej w miarę nabywanego doświadczenia.
Notacja 11. Transporty broni kanałami.
Notacja 12. Udrażnianie kanałów blokowanych przez Niemców.

        

Notacja 13. Długość trasy i tempo przejścia, zagrożenie ze strony Niemców.
Notacja 14. Kontrola ruchu w kanałach, służba wartownicza.
Notacja 15. Spotkanie grupy Żydów ukrywających się w kanałach.

    

Notacja 16. Czas wolny podczas Powstania, rozrywki harcerskie, wyprawy po żywność, przepustka do domu.
Notacja 17. Kapitulacja Powstania, obóz w Pruszkowie, transport do obozu jenieckiego.

 

Wojciech Grzesiakowski (ur. 11 lutego 1932 r. w Kamienicy Dolnej)

Harcerz, członek tajnej organizacji Żołnierze Wolnej Polski. Wyrokiem WSR Rzeszów z dnia 24 grudnia 1952 r. skazany został na 9 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w zakładach karnych i ośrodkach pracy do 31 stycznia 1956 r.

Notacja 18. Tworzenie drużyn harcerskich po II wojnie światowej w okolicach Jodłowej, podjęcie działalności w tajnej organizacji Żołnierze Wolnej Polski.

 

Jerzy Krakus (ur. w 1934 r. w Warszawie)

Harcerz 129. Warszawskiej Drużyny Harcerzy (od 1947 r.), w której odbył tajne szkolenie wojskowe. W lipcu 1952 r. aresztowany i w lutym 1953 r. skazany na 2,5 roku więzienia ze skierowaniem do ciężkiego obozu pracy. Więziony do września 1953 r.

Notacja 19. Refleksja o znaczeniu bohaterów Szarych Szeregów dla współczesnej Polski.

 

Filmy IPN nt. historii harcerstwa

Poniżej pozostałe publikacje IPN w formie video, które dotyczą historii harcerstwa

    

Seria "W imieniu Polski Walczącej"
Komiksy przybliżające działaność Armii Krajowej podczas II wojny światowej w tym dwie wyżej wymienione akcje Szarych Szeregów.

 

    

"Konspiracyjna utopia?"
Wykład dr. Bartłomieja Noszczaka nt. antykomunistycznego oporu młodzieży w Warszawie w latach 1944-1956, w tym harcerstwa.

Seria "90 sekund Historii"
7 odcinków poświęconych historii harcerstwa.

Opcje strony