logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Czerwiec 1976

Teka edukacyjna "Czerwiec '76 - Krok ku wolności" przybliża jedno z ważniejszych wydarzeń z najnowszej historii Polski – protest robotniczy w czerwcu 1976 r. 25 czerwca 1976 r., w odpowiedzi na drastyczną podwyżkę cen wielu artykułów żywnościowych, w conajmniej 90 zakładach przemysłowych na terenie 24 województw rozpoczęły się protesty, w których uczestniczyło 70–80 tys. osób. W Radomiu, Ursusie i Płocku ludzie wyszli na ulice, doszło do starć z milicją. Podwyżkę tego samego dnia zawieszono i protesty wygasły, jednak ekipa Gierka zastosowała wobec uczestników i przypadkowych osób brutalne represje.

Wśród dokumentów umieszczonych w części dla ucznia znajdują się notatki, protokoły, instrukcje i listy ówczesnych władz wojewódzkich i centralnych oraz telegramy i deklaracje wysyłane w tym czasie przez zakłady pracy. Proponujemy również teksty z literatury pięknej (wiersze) – do wykorzystania przede wszystkim na lekcjach polskiego, tablicę synchronistyczną, słownik pojęć, biogramy oraz bogaty materiał ikonograficzny z wystawy przygotowanej przez Oddziaowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie Delegatura w Radomiu.

Część dla nauczyciela obejmuje przede wszystkim scenariusze lekcji, dające nauczycielowi możliwość wykorzystania zamieszczonych w pakiecie materiałów. Scenariusze przeznaczone są dla uczniów szkoły popdstawowej, jak i średniej, dają nauczycielowi możliwość wykorzystania aktywizujących metod nauczania (głównie dramy), są także przykładem integracji międzyprzedmiotowej – historii, języka polskiego, historii i teraźniejszości. Ostatnim elementem pakietu jest bibliografia dla nauczyciela i ucznia, obejmująca najważniejsze pozycje związane z omawianą problematyką.

Kalendarium, biogramy, wybór materiałów, opracowanie: Sławomir Stępień.

Uzupełnienie: Arkadiusz Kutkowski

Scenariusze lekcji i epilog: Wiesława Młynarczyk.

Uzupełnienie: Joanna Kutkowska

Wprowadzenie i konsultacja merytoryczna: prof. Jerzy Eisler

Konsultacja dydaktyczna: Leszek Rysak

Koordynacja projektu II wydania: Magdalena Śladecka

Redakcja: Anna Piekarska, Małgorzata Strasz

Korekta: Hanna Śmierzyńska

Projekt graficzny: Krzysztof Findziński

Redakcja techniczna: Andrzej BroniakSkład: SEMAFIC oraz Magdalena Śladecka

Opracowanie wersji cyfrowej: Artur Cieślik

Koordynator: OBEN Lublin