logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Polacy w bitwie o Wielką Brytanię

„Polacy w bitwie o Wielką Brytanię. Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej IPN” jest dodatkiem edukacyjnym do wystawy elementarnej o tym samym tytule przedstawiającej sprawę polskiego wkładu w pierwsze strategiczne zwycięstwo alianckie w II wojnie światowej. Publikacja zawiera wszystkie treści wystawy oraz część edukacyjną, która ma za zadanie wzbogacić i uatrakcyjnić pracę nad tym tematem.

Przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Autor wystawy: Artur Kolęda

Recenzja wystawy: dr hab. Filip Musiał, dr Przemysław Benken

Moduł edukacyjny: Artur Kolęda, Katarzyna Miśkiewicz

Strefa edukacji: Artur Kolęda, Katarzyna Miśkiewicz

Recenzja materiału edukacyjnego: Ryszard Mozgol, Adrian Rams

Korekta modułu edukacyjnego i strefy edukacji: Artur Kolęda, Katarzyna Miśkiewicz

Koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz

Projekt graficzny i skład w oparciu o layout wystaw elementarnych: Katarzyna Kowalska

Cyfrowa koloryzacja zdjęć czarno-białych: Mikołaj Kaczmarek

Fotografie i dokumenty ze zbiorów m.in. Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego
w Londynie, Ośrodka KARTA, Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz kolekcji prywatnych.

Na okładce: pilot polskiego Dywizjonu Myśliwskiego 306 „Toruńskiego”, sierżant Otto Pudrycki zajmuje miejsce w kabinie swojego Hurricane`a. Widoczne godło Dywizjonu 306, sformowanego w czasie bitwy o Wielką Brytanię. Lotnisko w Ternhill, marzec 1941.

Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie/ Ośrodek KARTA.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony