logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Materiały edukacyjne do wystaw elementarnych

Materiały edukacyjne do wystawy Pozwalają na samodzielne zbudowanie lekcji poświęconej wybranej tematyce oraz wzbogacają merytorycznie plansze wystawy. Oprócz broszurowej wersji ekspozycji, po każdej planszy umieszczony został moduł „Strefa edukacji”, pozwalający na łatwiejsze przygotowanie się do omówienia danej części wystawy. Umożliwia również uporządkowanie narracji, w oparciu o najważniejsze zagadnienia oraz rozszerza i wzbogaca informacje, bez konieczności sięgania po dodatkowe opracowania. Na końcu broszury znajduje się moduł edukacyjny, stanowiący propozycję rekapitulacji materiału zawartego w wystawie. Składa się on z ćwiczeń dla ucznia o zróżnicowanym stopniu trudności, gotowych do wykorzystania w trakcie zajęć edukacyjnych. Dla odbiorcy na ponadpodstawowym poziomie edukacji przygotowano propozycje tematów esejów oraz pracę z tekstami źródłowymi.

Zadania i ćwiczenia dla uczniów do pobrania