logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Materiały edukacyjne do wystaw elementarnych

„Materiały...” są wydawnictwem wzbogacającym merytorycznie plansze wystawy oraz ułatwiającym samodzielne zbudowanie lekcji poświęconej tej tematyce. Oprócz broszurowej wersji ekspozycji, po każdej planszy umieszczono moduł „Strefa edukacji”, pozwalający na łatwiejsze przygotowanie się do omówienia danej części wystawy w czasie zajęć z młodzieżą - umożliwia uporządkowanie toku narracji, w oparciu o najważniejsze zagadnienia oraz pozwala na rozszerzenie i wzbogacenie informacji, bez konieczności sięgania po dodatkowe opracowania. Na końcu broszury umieszczono moduł edukacyjny, stanowiący propozycję rekapitulacji materiału zawartego w wystawie. Składa się on z ćwiczeń dla ucznia o zróżnicowanym stopniu trudności, gotowych do wykorzystania w trakcie zajęć edukacyjnych. Dla odbiorcy na ponadpodstawowym poziomie edukacji przygotowano propozycje tematów esejów oraz pracę z tekstami źródłowymi. W „Materiałach edukacyjnych...” zamieszczono również spis najnowszych publikacji poświęconych tematyce.

Zadania i ćwiczenia dla uczniów do pobrania