logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Polski wysiłek zbrojny w I wojnie światowej 1914–1918

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu przedstawia materiały edukacyjne do wystawy elementarnej, poświęconej biorącym udział w Wielkiej Wojnie polskim wojskom.

Publikacja zawiera wszystkie treści wystawy „Polski wysiłek zbrojny w I wojnie światowej 1914–1918” oraz część edukacyjną: strefy edukacji, kalendarium, zadania dla ucznia, wybór tekstów źródłowych, bibliografię i wskazówki dotyczące godnych uwagi pomocy naukowych. Przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich.

Zapraszamy do pobierania i zapoznawania się z broszurą.

 

Wystawa: dr Andrzej Olejniczak

Moduł edukacyjny: dr Piotr Ruciński

Strefa edukacji: dr Piotr Ruciński

Recenzje merytoryczne: dr hab. Jerzy Kirszak, dr hab. Filip Musiał (wystawa), dr Andrzej Olejniczak (materiały edukacyjne)

Recenzja metodyczna: dr Aleksandra Rybińska-Bielecka

Fotografie i dokumenty: Narodowe Archiwum Cyfrowe, zbiory Daniela Koresia, domena publiczna

Projekt graficzny i skład w oparciu o layout wystaw elementarnych: Robert Klementowski

Korekta: dr Ewa Dulna-Rak

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony