logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Policja Województwa Śląskiego w II RP

Policja Województwa Śląskiego w II RP. Materiały do wystawy elementarnej Instytutu Pamięci Narodowej

„Policja Województwa Śląskiego w II RP. Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej Instytutu Pamięci Narodowej” stanowią dodatek edukacyjny do wystawy elementarnej Policja Województwa Śląskiego w II RP. Wydawnictwo zostało przygotowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Prezentuje historię formacji, utworzonej po podziale Górnego Śląska miedzy Polskę i Niemcy w czerwcu 1922 r. zapewniającej ład i porządek publiczny na obszarze województwa śląskiego. Policja Województwa Śląskiego była równoprawna oraz niezależna od Policji Państwowej i pełniła swoje obowiązki aż do wybuchu II wojny światowej. Po agresji Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 r. wielu śląskich policjantów dostało się do sowieckiej niewoli. Większość z nich trafiło do Obozu Specjalnego NKWD w Ostaszkowie i wiosną 1940 r. zostało zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD w Kalininie (obecnie Twer).  

Scenariusz wystawy elementarnej: Aleksandra Korol-Chudy
Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej: Aleksandra Korol-Chudy
Współpraca dydaktyczna: Ryszard Mozgol, Szkoła Policji w Katowicach
Recenzja merytoryczna wystawy: dr hab. Filip Musiał, Zbigniew Gołasz
Recenzja merytoryczna Materiałów edukacyjnych…: Zbigniew Gołasz
Recenzja edukacyjna Materiałów edukacyjnych…: Dawid Zagził
Redakcja i korekta: Monika Rosenbaum
Projekt graficzny i skład: Aleksandra Korol-Chudy


Fotografie i dokumenty ze zbiorów: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach, Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Archiwum Państwowego w Katowicach, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Izby Regionalnej w Piekarach Śląskich, Francuskiej Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Grzegorza Grześkowiaka, Zbigniewa Gołasza oraz strony internetowej Piekarski Werk

 

 

Opcje strony