logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Zagłada Żydów europejskich

„Zagłada Żydów europejskich. Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej IPN” jest dodatkiem edukacyjnym do wystawy elementarnej o tym samym tytule, która w zwięzły sposób przedstawia historię Holokaustu.

Publikacja zawiera plansze wystawy oraz zestaw ćwiczeń wraz z komentarzem metodycznym ułatwiającym pracę z ekspozycją. Przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli i osób zajmujących się dydaktyką historii. Materiał jest rekomendowany do pracy z uczniami powyżej 14 r.ż.

 

Moduł edukacyjny: Magdalena Zapolska-Downar, współpraca Katarzyna Helik

Strefa edukacji: Magdalena Zapolska-Downar

Recenzja merytoryczna: dr Aleksandra Namysło

Recenzja materiału edukacyjnego: dr Zofia Fenrych

Fotografie i dokumenty ze zbiorów: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum

Państwowego w Łodzi, domeny publicznej

Projekt graficzny i skład w oparciu o layout wystaw elementarnych: ARSA​

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony