logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Powstania śląskie 1919–1921. Materiały eduakcyjne

„Powstania śląskie 1919-1921. Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej IPN” jest dodatkiem edukacyjnym do wystawy elementarnej „Powstania śląskie 1919-1921”, która przedstawia wydarzenia związane z walką o przyłączenie Górnego Śląska do Polski w latach 1919-1922. Wydawnictwo wzbogaca merytorycznie plansze wystawy oraz ułatwia samodzielne zbudowanie lekcji poświęconej tej tematyce. Przeznaczone jest przede wszystkim dla nauczycieli i osób zajmujących się dydaktyką historii.

Moduł edukacyjny: Angelika Blinda
Strefa edukacji: Angelika Blinda, Aleksandra Korol-Chudy, Ryszard Mozgol
Recenzja merytoryczna: dr Mirosław Węcki
Recenzja materiału edukacyjnego: Michał Masłowski
Fotografie i dokumenty ze zbiorów: Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Muzeum 2 Korpusu w Józefowie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Francuskiej Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Ośrodka Karta, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Grzegorza Grześkowiaka
Projekt graficzny i skład w oparciu o layout wystaw elementarnych: Aleksandra Korol-Chudy
Druk: Wydawnictwo Dukle, Bytom

Opcje strony