logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963

„Żołnierze wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963. Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej IPN” jest dodatkiem edukacyjnym do wystawy elementarnej „Żołnierze wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963”, która prezentuje polski opór przeciwko narzuconej krajowi po II wojnie światowej przez Związek Sowiecki dyktaturze komunistycznej. Wystawa przybliża główne nurty polityczne polskiego podziemia i różnorodne formy aktywności, a także represje, które dotknęły jego uczestników ze strony  reżimu komunistycznego. Wydawnictwo uzupełnia merytorycznie plansze wystawy oraz ułatwia samodzielne zbudowanie lekcji poświęconej tej tematyce. Przeznaczone jest przede wszystkim dla nauczycieli i osób zajmujących się dydaktyką historii.

 

Autorzy wystawy: dr Wojciech Frazik, Aleksandra Kaiper-Miszułowicz, dr hab. Filip Musiał

Konsultacja wystawy: Adam Hlebowicz, Kamila Sachnowska

Projekt graficzny wystawy: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz

Recenzja merytoryczna wystawy: dr Dawid Golik, dr hab. Piotr Niwiński

Moduł edukacyjny: dr Grzegorz Łeszczyński, dr Paweł Rokicki

Strefa edukacji: dr Grzegorz Łeszczyński, dr Paweł Rokicki

Recenzja materiału edukacyjnego: dr Barbara Męczykowska, Mirosław Sprenger

Fotografie i dokumenty ze zbiorów: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Ośrodka Karta, Narodowego Archiwum Cyfrowego

Projekt graficzny i skład w oparciu o layout wystaw elementarnych: Katarzyna Kowalska

Opcje strony