logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wojna z bolszewikami. Bitwa Warszawska 1920

"Wojna z bolszewikami. Bitwa Warszawska 1920. Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej IPN" jest dodatkiem edukacyjnym do wystawy elementarnej "Wojna z bolszewikami. Bitwa Warszawska 1920", która przedstawia dzieje zmagań odradzającej się Rzeczypospolitej z bolszewicką Rosją w latach 1919-1921. Niniejsza publikacja wzbogaca plansze wystawy o dodatkowe treści i ułatwia nauczycielom przygotowanie własnych lekcji poświęconych omawianej tematyce. Materiały zostały przygotowane z myślą o nauczycielach przedmiotów humanistycznych, edukatorach i wychowawcach. Publikacja może stanowić również podstawę samodzielnej pracy uczniów, zainteresowanych prezentowaną tematyką wojny polsko-bolszewickiej.

 

Autor wystawy: Jacek Persa

Recenzja wystawy: dr Przemysław Benken, dr hab. Filip Musiał

 

Moduł edukacyjny: Andrzej Kryński

Strefa edukacji: Andrzej Kryński

Kalendarium: Andrzej Kryński

Recenzja materiału edukacyjnego: Michał Zarychta

Redakcja i korekta materiałów edukacyjnych do wystawy elementarnej: Ingeborga Jaworska-Róg

Projekt graficzny i skład na podstawie layoutu materiałów edukacyjnych do wystaw elementarnych: Michał Kleczkowski

 

Fotografie i dokumenty ze zbiorów: Biblioteki Narodowej, Centralnego Archiwum Wojskowego – Wojskowego Biura Historycznego, Library of Congress, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Na okładce: Defilada oddziałów wyruszających na front przed Naczelnym Wodzem Wojska Polskiego Józefem Piłsudskim, kwiecień 1920 r. (Centralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne)

 

© Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Warszawie

Warszawa 2022

ISBN: 978-83-8229-405-7

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony