logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Koniec PRL – rok 1989

Materiały edukacyjne przygotowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku.

Wystawy elementarne są projektem edukacyjnym IPN, którego celem jest wsparcie osób zajmujących się edukacją historyczną materiałami prezentującymi podstawowe tematy z  historii Polski XX w. Eksponują wybrane zagadnienia w oparciu o aktualny stan badań naukowych i wypełniają lukę w  treściach dotyczących najważniejszych wydarzeń historycznych. Wystawy składają się z kilkunastu plansz, bogatych w  warstwę ikonograficzną i zawierających tylko podstawowe informacje. Są dostępne dla wszystkich potencjalnych użytkowników dzięki umieszczeniu ich na stronie internetowej (edukacja.ipn.gov.pl), w postaci pliku o jakości odpowiedniej do wydrukowania bądź wykorzystania w wersji cyfrowej. Wystawy te budowane są w oparciu o  szablonową i rozpoznawalną szatę graficzną, dzięki czemu łącznie tworzą jednolitą bazę pomocy edukacyjnych.

Jednym z tematów opracowanych w ramach wystaw elementarnych są wydarzenia związane z  procesem odzyskiwania przez Polskę suwerenności. Wystawa elementarna „Koniec PRL – rok 1989” przybliża te wydarzenia – od strajków w 1988 r. po likwidację Służby Bezpieczeństwa.

Elementem wzbogacającym poszczególne plansze są materiały edukacyjne do wystawy elementarnej IPN, w których oprócz broszurowej wersji ekspozycji znajdują się propozycje ułatwiające zbudowanie samodzielnej lekcji poświęconej tej tematyce. Broszura została wyposażona w aparat dydaktyczny w postaci tekstów źródłowych, ćwiczeń i proponowanych tematów esejów, które można wykorzystać w pracy z młodzieżą.

 

Materiały edukacyjne do wystawy: Izabela Brzezińska

Recenzja merytoryczna Materiałów edukacyjnych: dr hab. Daniel Wicenty

Recenzja edukacyjna Materiałów edukacyjnych: Michał Masłowski

Opracowanie graficzne Materiałów edukacyjnych: Piotr Wiejak

Korekta: Anna Świtalska-Jopek

Fotografie i dokumenty ze zbiorów: Archiwum Historycznego Komisji Krajowej „Solidarności” (AKK), Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), Europejskiego Centrum Solidarności (ECS), Forum Polskiej Agencji Fotografów, Mirosława Gębskiego, Joanny i Andrzeja Gwiazdów oraz Wojciecha Milewskiego.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony