logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Operacja polska NKWD 1937-1938

„Operacja polska NKWD 1937-1938. Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej IPN” jest dodatkiem edukacyjnym do wystawy elementarnej „Operacja polska NKWD 1937-1938”, która przedstawia temat operacji polskiej NKWD, polegającej na masowych represjach wymierzonych w Polaków w Związku Sowieckim.

Wydawnictwo uzupełnia merytorycznie plansze wystawy oraz ułatwia samodzielne zbudowanie lekcji poświęconej tej tematyce. Przeznaczone jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli.

Autorzy wystawy: dr Bożena Witowicz

Konsultacja wystawy: Paweł Zielony, Sergiusz Kazimierczuk

Recenzja merytoryczna wystawy: Anna Zechenter, dr hab. Filip Musiał

Koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz

Opracowanie graficzne wystawy: Szymon Węglowski

Moduł edukacyjny: Sergiusz Kazimierczuk

Strefa edukacji: Sergiusz Kazimierczuk

Recenzja materiału edukacyjnego: dr Zofia Fenrych

Fotografie i dokumenty ze zbiorów: Ośrodka Karta, Centrum Naukowo-Informacyjnego „Memoriał” w Moskwie, Centrum Naukowo-Informacyjnego „Memoriał” w Petersburgu, Narodowego Archiwum Holandii, Wydzielonego Archiwum Państwowego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Państwowego Archiwum Obwodowego w Chmielnickim, Państwowego Archiwum Obwodowego w Odessie, Muzeum Katyńskiego, Marii Zajinczkowskiej, Piotra Hlebowicza, Stefana Kuriaty

Projekt graficzny i skład na bazie layoutu wystaw elementarnych: Katarzyna Kowalska

Redakcja: dr Ewa Dulna-Rak

 

Opcje strony