logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Zagłada Romów i Sinti w Europie

Zagłada Romów i Sinti w Europie. Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej IPN jest dodatkiem edukacyjnym do wystawy elementarnej o tym samym tytule, która w zwięzły sposób przedstawia historię losów społeczności romskich w Europie w czasie II wojny światowej.

Publikacja zawiera plansze wystawy, dodatkowe informacje poszerzające kontekst ekspozycji, zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem różnorodnych źródeł oraz bibliografię pozycji naukowych, edukacyjnych i portali internetowych . Przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli i osób zajmujących się edukacją historyczną. Materiał jest rekomendowany do pracy z uczniami powyżej 14 r.ż.

Moduł edukacyjny: dr Zofia Fenrych Katarzyna Helik,

Strefa edukacji: Magdalena Zapolska-Downar

Recenzja merytoryczna: dr hab. Sławomir Kapralski

Recenzja materiału edukacyjnego: dr Iwona Demczyszak

Fotografie i dokumenty ze zbiorów: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum

Państwowego w Łodzi, domeny publicznej

Projekt graficzny i skład w oparciu o layout wystaw elementarnych: Łukasz Michalak MediaLab

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony