logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej

Broszura „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej IPN” jest dodatkiem edukacyjnym do wystawy elementarnej „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”,
przystępny sposób przybliżającej najważniejsze zagadnienia związane ze zwycięskim zrywem Poznańczyków z lat 1918-1919.

„Materiały edukacyjne” mają ułatwić pracę z tą wystawą. Przy zamieszczonych w broszurze wszystkich planszach merytorycznych dodano część zatytułowaną „Strefa edukacji”, gdzie znajdują się objaśnienia/wskazówki służące przygotowaniu własnej narracji do konkretnej planszy („Zwróć uwagę na…”), a także informacje uzupełniające wiedzę z bardziej szczegółowymi wątkami historycznymi („Czy wiesz, że…”).  Natomiast zamykającym publikację „Module edukacyjnym” zamieszczone zostały materiały dydaktyczne w postaci ćwiczeń, zadań i propozycji tematów esejów, które można wykorzystać podczas pracy z uczniem.

Broszura przeznaczona jest dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania.

„Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej IPN”, Poznań 2021, s. 76.

Broszura przygotowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, ul. Rolna 45 a, 61-487 Poznań, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Poznaniu.

Autor wystawy: Marcin Podemski

Koncepcja plastyczna wystawy: Karolina Zielazek - Szeska

Moduł edukacyjny: Marcin Podemski, Witold Sobócki

Strefa edukacji: Marcin Podemski, Witold Sobócki

Recenzja merytoryczna: dr Piotr Grzelczak

Recenzja materiału edukacyjnego: dr Zofia Fenrych


Fotografie i dokumenty ze zbiorów: Muzeum Regionalnego w Jarocinie, Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Biblioteki Kórnickiej PAN, POLONA, a także prywatnych kolekcji Marii Mielcarzewicz, Katarzyny Prauzińskiej-Czarnul, Jana Szymańskiego i Wawrzyńca Wierzejewskiego.

Projekt graficzny i skład w oparciu o layout wystaw elementarnych: Konstancja Pleskaczyńska.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony