logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

OBEN

Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej

Jesteśmy w całej Polsce tuż obok Ciebie.

Nasza struktura jest inna niż podział administracyjny Polski na województwa. Zasięg terytorialny oddziałów IPN odpowiada strukturze sądów apelacyjnych w kraju.

Mapa oddziałów IPN