logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Łodzi

Obszar Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi – zgodnie z wymogami ustawowymi – pokrywa się z właściwością miejscową sądów apelacyjnych i obejmuje województwo łódzkie, część województwa wielkopolskiego, a także znaczną cześć województwa mazowieckiego. Obok krain historycznie związanych z naszym regionem, jak ziemia łęczycka, sieradzka i wieluńska, w obszarze działania Oddziału znalazły się ziemia kaliska, a także część Mazowsza ze swoją dawną stolicą – Płockiem.

Szeroki zasięg terytorialny sprzyja ogniskowaniu się działań łódzkiego IPN na wielu ważnych wydarzeniach historycznych, również o znaczeniu ogólnopolskim. W Łodzi podczas II wojny światowej Niemcy utworzyli najdłużej istniejące na ziemiach polskich getto, w Chełmnie nad Nerem – pierwszy na ziemiach polskich obóz zagłady. W okresie powojennym Łódź była silnym ośrodkiem oporu przed władzami komunistycznymi. W regionie zrodziło się kilka ważnych zjawisk z zakresu kultury niezależnej: w Jarocinie w latach 80. odbywał się festiwal muzyków rockowych, w Łodzi w drugiej połowie lat 70. ukazywał się „Puls” – głos niezależnego środowiska literackiego, które kontestowało nie tylko oficjalny nurt w kulturze, ale także środowisko opozycyjnych kręgów literackich stolicy.

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Łodzi popularyzuje wiedzę historyczną dotyczącą kraju i regionu w XX w., poszczególnymi przedsięwzięciami upamiętniając wydarzenia ważne i przełomowe w dziejach Polski.