logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”

W styczniu 2002 r. w Warszawie, z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej we współpracy z IPN powstał Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Celem Klubu stało się popularyzowanie wiedzy historycznej o losach państwa i społeczeństwa polskiego w XIX i XX w. Z biegiem lat analogiczną inicjatywę podjęto w innych miastach.

W Łodzi pierwszy Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” utworzono w 2004 r. Obecnie w okręgu łódzko-kaliskim działa pięć Klubów (Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Ostrów Wielkopolski i Zgierz).

Spotkania mają najczęściej formę wykładów, podczas których badacze przybliżają aktualne ustalenia na temat poszczególnych zagadnień. W ramach działalności Klubów odbywają się również pokazy filmów i prezentacje wybranych publikacji. Wstęp wolny mają wszyscy zainteresowani.

Spotkania Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota w Łodzi odbywają się w Łódzkim Domu Kultury i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

koordynator: Marzena Kumosińska 42 201 46 64 / marzena.kumosinska@ipn.gov.pl