logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”

W styczniu 2002 r. w Warszawie, z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej we współpracy z IPN powstał pierwszy Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Jego celem stało się popularyzowanie wiedzy historycznej o losach państwa i społeczeństwa polskiego w XIX i XX w. Z biegiem lat analogiczną inicjatywę podjęto w innych miastach.

Na obszarze działania łódzkiego Oddziału IPN pierwszy Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” utworzono w 2004 r. w Łodzi. W kolejnych latach – staraniem ich koordynatora, nieżyjącego już Antoniego Galińskiego, b. dyrektora Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowej Polskiemu, a w latach 2006-2019 głównego specjalisty w Oddziale IPN w Łodzi – funkcjonowało ich w oparciu m.in. o placówki współpracujące z dawną Okręgową Komisją łącznie dziesięć: w Łodzi, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach, Wieluniu, Zduńskiej Woli i w Zgierzu.

Spotkania miały najczęściej formę wykładów, podczas których badacze przybliżali aktualne ustalenia na temat poszczególnych zagadnień. W ramach działalności Klubów odbywały się również otwarte pokazy filmów i prezentacje wybranych publikacji. Do końca 2019 r. odbywały się stacjonarne spotkania w Łodzi, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim, Ostrowie Wielkopolskim i w Zgierzu.

W okresie pandemii działalność Klubów uległa zawieszeniu.

koordynator: Marzena Kumosińska 42 201 46 64 / marzena.kumosinska@ipn.gov.pl