logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Lekcje i warsztaty

Dzień z historią

Całodzienne zajęcia dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Edukatorzy prowadzą lekcje nie tylko w szkołach, ale także w siedzibie OBEN IPN w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 85/87. Spotkania przewidziane są na trzy godziny lekcyjne.

Warsztaty prowadzone w roku szkolnym 2020/2021:

  • Walka o niepodległość i granice Rzeczypospolitej 1914–1924

Zajęcia ukazujące losy Polaków podczas I wojny światowej przeprowadzone w oparciu o gry edukacyjne „Twórcy niepodległości” i „Walka o granice II Rzeczypospolitej 1918-1924” oraz materiały źródłowe

  • Polacy w II wojnie światowej 1939–1945

Zajęcia ukazujące losy Polaków podczas II wojny światowej przeprowadzone w oparciu o gry edukacyjne „IV rozbiór Polski” i „First to Fight. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945”, lekcja dotycząca września 1939 r. z wykorzystaniem fotografii Juliena Bryana oraz warsztaty poświęcone Polskiemu Państwu Podziemnemu

  • Życie codzienne w PRL-u

Zajęcia przeprowadzone w oparciu o grę edukacyjną „Kolejka”, warsztaty na temat wpływu czynników gospodarczo-politycznych na zmianę modelu rodziny w PRL oraz propagandy i cenzury w PRL-u

koordynator: Magdalena Zapolska-Downar 42 201 46 66 / magdalena.zapolska-downar@ipn.gov.pl

Aktualności

Wybierz Strony

  • / 4
  • Następny