logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Materiały edukacyjne

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Łodzi od wielu lat tworzy materiały edukacyjne (gry, komiksy i broszury wraz z opracowaniami dydaktycznymi, wybory źródeł oraz teki edukacyjne) poświęcone historii Polski i świata XX w.

Jedno z najważniejszych narzędzi edukacyjnych stanowią gry, pozwalające na urzeczywistnianie aktywnej formy uczenia się poprzez połączenie nauki i zabawy. Obok zdobywania wiedzy historycznej uczniowie, do których gry są głównie skierowane, doskonalą kompetencje poszanowania przyjętych norm i współdziałania w grupie. Równie atrakcyjną w wymiarze słowno-graficznym pomocą, cieszącą się coraz większym zainteresowaniem, jest komiks. Naszym celem jest ukazanie możliwości wykorzystania komiksu w edukacji historycznej, toteż towarzyszą mu ćwiczenia dydaktyczne. Przyswojenie wiedzy o postaciach i wydarzeniach historycznych ułatwiają także broszury o charakterze edukacyjnym. Ponadto OBEN IPN w Łodzi przygotowuje niezbędne dla nauczycieli historii i innych przedmiotów humanistycznych w procesie nauczania na wszystkich poziomach, wybory źródeł i teki edukacyjne, składające się z kart źródłowych oraz materiałów dla nauczyciela i ucznia.

Gry

„First to Fight. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945”

Broszury edukacyjne

Koordynator: Katarzyna Helik (tel. 42 201 46 65, e-mail: katarzyna.helik@ipn.gov.pl)

Materiały ogólnopolskie