logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Szkolenia dla nauczycieli

Edukatorzy IPN w Łodzi proponują nauczycielom przedmiotów humanistycznych szkolenia metodyczne poświęcone historii Polski i regionu XX w. Podczas zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne stworzone przez edukatorów IPN w Łodzi (teki, gry), nowoczesne technologie informacyjne, ikonografia oraz nagrania filmowe.

Wykłady i warsztaty w ramach szkoleń prowadzą również zaproszeni badacze, którzy przedstawiają najnowszy stan wiedzy na omawiany temat.

Na zakończenie szkoleń uczestnicy bezpłatnie otrzymują pakiety materiałów edukacyjnych IPN.

koordynator: Magdalena Zapolska-Downar 42 201 46 66 / magdalena.zapolska-downar@ipn.gov.pl

Aktualności

Wybierz Strony

  • / 4
  • Następny