logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Konkursy i projekty

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Łodzi od 20 lat organizuje konkursy dla uczniów wszystkich szczebli edukacji. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się tendencjom w dydaktyce historii, prowadzimy konkursy w różnych formatach: plastyczne, pisemne, ustne, turnieje wiedzy. Swoją tematyką obejmują one dzieje Polski i świata w XX wieku, uwzględniając historię polityczną, gospodarczą, społeczną i kulturalną. Naszym celem jest nie tylko promowanie najnowszego stanu wiedzy naukowej, ale również budowanie więzi międzypokoleniowej poprzez angażowanie młodzieży w zbieranie i opracowywanie relacji świadków historii. Naszą intencją jest uświadomienie uczniom wielowymiarowości historii dla zrozumienia współczesnego świata i ochrony przed schematyzmem myślowym.

Od 2014 r. obok regionalnego koordynowania konkursów ogólnopolskich OBEN w Łodzi prowadzi ponadregionalny turniej wiedzy „Patron Roku” poświęcony aktualnemu patronowi uchwalonemu przez Sejm i Senat RP. Idea tego konkursu polega na połączeniu biografii postaci historycznej z szerokim kontekstem historycznym epoki. Szczegóły tegorocznej edycji wraz z regulaminem znajdują się poniżej.

Ponadto współorganizujemy i patronujemy konkursom historycznym przygotowywanym przez szkoły, instytucje naukowe i organizacje pozarządowe.