logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

ŁÓDZ Turniej wiedzy „Patron Roku”

Od 2014 r. łódzki Oddział IPN organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych, chcąc w ten sposób upowszechnić wiedzę o postaci, która odegrała ważną rolę w dziejach Polski lub o wydarzeniu istotnym dla losów kraju. Od 2019 r. konkurs składa się z trzech etapów (wcześniej dwuetapowy). W pierwszym etapie trzyosobowe drużyny przygotowują audycję radiową lub gazetkę szkolną odpowiadającą tematowi konkursu. Drużyny, które decyzją komisji konkursowej przechodzą do drugiego etapu, mają za zadanie rozwiązać quiz wiedzy. Etap finałowy ma zaś formę turnieju.

W 2020 r. konkurs poświęcony był postaci Jana Kowalewskiego „»Oto jest ktoś, kto odczytuje bolszewickie szyfry«. Jan Kowalewski na tle historii walki Polaków o niepodległość i budowy struktur państwa (1917–1921)” Finał odbył się 18 grudnia 2020 r.

koordynator: Magdalena Zapolska-Downar 42 201 46 66 / magdalena.zapolska-downar@ipn.gov.pl)

Aktualności

Wybierz Strony