logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

ŁÓDŹ Akcja „Zapal znicz pamięci”

Akcja „Zapal znicz pamięci” obejmuje Wielkopolskę, Pomorze, Kujawy, Śląsk, ziemię łódzką i ciechanowską – tereny zachodnich kresów II RP, które po wybuchu II wojny światowej zostały zagrabione przez hitlerowskie Niemcy. Od pierwszego dnia agresji niemieckiej w 1939 roku terror i egzekucje były codziennym doświadczeniem Polaków – mieszkańców tych ziem. Niemcy wprowadzili tu znacznie większe represje niż na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Tylko do końca 1939 roku na Kresach zachodnich Rzeczypospolitej zamordowali 40 tysięcy osób, przedstawicieli polskich elit, a głód, terror i eksterminacja stały się przez kolejne lata codziennym doświadczeniem mieszkańców. Była to część większej operacji mającej na celu eksterminację polskich elit i w konsekwencji pozbawienie Polski warstwy przywódczej.

Każdego roku w jedną z ostatnich niedziel października w południe przywołujemy bohaterów z dawnych ziem wcielonych do III Rzeszy. Przypominamy ich zasługi. Zachęcamy do zapalenia zniczy w miejscach, gdzie ginęli, lub które są im poświęcone, oraz przesyłania zdjęć na strony internetowe: znicz@dzieje.pl oraz znicz@radiopoznan.fm