logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej we Wrocławiu

 

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu obejmuje historyczne krainy Polski, takie jak Dolny Śląsk, Śląsk Opolski, a także Ziemię Kłodzką i wschodnie Łużyce Górne. Są to obszary pogranicza, przechodzące w swej historii od jednego organizmu politycznego do drugiego, które po II wojnie światowej zostały ostatecznie przyłączone do państwa polskiego. Na tych terenach znajdowały się niemieckie obozy jenieckie lub koncentracyjne, a po wojnie obozy pracy MBP. Po wojnie region zasiedlili mieszkańcy wschodnich obszarów II Rzeczypospolitej (m.in. Wilna czy Lwowa), przeludnionych terenów Polski centralnej, jak też reemigranci z Europy Zachodniej.

W rezultacie Dolny Śląsk i Śląsk Opolski stały się tyglem kulturowym, narodowościowym i etnicznym. To tu swój nowy dom znaleźli byli żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie czy organizacji konspiracyjnych z okresu okupacji niemieckiej i sowieckiej. W latach osiemdziesiątych Wrocław i Opole były ośrodkami kształtowania się opozycji solidarnościowej. Przywołane powyżej doświadczenia mają wpływ na prowadzone przez nas działania edukacyjne, koncentrujące się wokół najnowszej historii Polski obu regionów i ich mieszkańców. Dotyczą one m.in. podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej, komunistycznego aparatu represji, opozycji młodzieżowej i solidarnościowej czy represji władz komunistycznych wobec Kościoła katolickiego w latach 1945–1989.