logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Szkolenia dla nauczycieli

Szkolenia dla nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego z zakresu historii najnowszej prowadzą badacze i eksperci w określonej dziedzinie oraz doświadczeni edukatorzy IPN.

Obejmują one część seminaryjną i warsztatową z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych IPN, prowadzoną w oparciu o różnorodne metody dydaktyczne, projekcje filmów dokumentalnych i fabularnych oraz prezentacje innych materiałów audiowizualnych.

Oferta edukacyjna dla nauczycieli obejmuje również wizytę w instytucji kultury, np. placówce muzealnej lub miejscu pamięci, w zależności od tematyki spotkania.

Proponowane tematy:

  • Wolność jest w nas. Z „Solidarnością” do wolności
  • Architekci Ludowego Wojska Polskiego
  • Aparat represji na Dolnym Śląsku 1944–1956
  • Inwigilacja pisarzy przez aparat represji Polski Ludowej
  • Wpływ propagandy komunistycznej, terroru i cenzury na język polski w latach 1944–1989
  • Nowomowa po polsku jako język władzy komunistycznej
  • Mechanizmy manipulacji językowej w polskiej propagandzie komunistycznej
  • Poezja Nowej Fali
  • Świadectwo przedmiotów: co mogłaby widzieć lub słyszeć rzecz, będąca starą domową pamiątką?
  • Jak uczyć historii najnowszej Polski w nowej ofercie programowej – warsztaty współorganizowane z Uniwersytetem Opolskim i Kuratorium Oświaty w Opolu

Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym o profilu wojskowym, oraz ośrodków opiekuńczych i wychowawczych.

Szkolenia organizowane przez OBEN IPN we Wrocławiu posiadają rekomendację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.Uczestnicy seminarium otrzymują bezpłatne materiały edukacyjne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Aktualności

Wybierz Strony