logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Konkursy i projekty

 

W ramach działalności zmierzającej do popularyzacji wiedzy historycznej Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej we Wrocławiu współuczestniczy w przygotowaniu lub jest organizatorem konkursów skierowanych do określonych grup uczestników. Podobny cel przyświeca autorskim projektom edukacyjnym stanowiącym odpowiedź na postulaty i oczekiwania zgłaszane przez różnorodne środowiska oraz instytucje.

Zapraszamy do współpracy!