logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Dolnośląski konkurs historyczny „Od Solidarności do III Rzeczypospolitej”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa dolnośląskiego. Organizatorzy: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Stanisława Kulczyńskiego we Wrocławiu, Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Konkurs objęty patronatem Prezydenta Wrocławia i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Koordynacja:
 
Piotr Klimczak
e-mail: piotr.klimczak@ipn.gov.pl, tel. 71 326 97 53
 
dr Stanisław A. Bogaczewicz
e-mail: stanislaw.bogaczewicz@ipn.gov.pl, tel. 71 326 97 51