logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Uroczystość zakończenia XXI Dolnośląskiego Konkursu Historycznego „Od Solidarności do III Rzeczypospolitej” – Wrocław, 17 czerwca 2021 r.

W czwartek 17 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 17 im. Stanisława Kulczyńskiego we Wrocławiu obchodzono uroczystość zakończenia XXI Dolnośląskiego Konkursu Historycznego „Od Solidarności do III Rzeczypospolitej”. Laureatom wręczano nagrody ufundowane przez Oddział IPN we Wrocławiu oraz Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

         Konkurs organizowany już od wielu lat pod honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży szkolnej. Przygotowane prace charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny, jak również estetyczny. Stwierdzić w nich można znajomość podejmowanej problematyki, trafność doboru historycznego materiału, a także umiejętność syntezy prezentowanych treści. Godne uznania są przykłady docierania do świadków historii oraz nawiązywania z nimi cennych międzypokoleniowych więzi. Wymienione zalety pozwalają dostrzec w uczestnikach konkursu duży potencjał intelektualny, godny rozwijania i pogłębiania w kolejnych etapach procesu kształcenia.

             Z powodu ograniczeń wynikających z zagrożenia epidemicznego, w spotkaniu wzięła udział nieliczna grupa osób: uczestnicy konkursu reprezentujący miejscową szkolę, koordynator projektu Pani Małgorzata Skrobot, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 Pan Piotr Migocki oraz wchodzący w skład komisji konkursowej pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu Piotr Klimczak i dr Stanisław A. Bogaczewicz.

Tekst: dr Stanisław A. Bogaczewicz i Piotr Klimczak

Fotografie: dr Stanisław A. Bogaczewicz

 

Opcje strony