logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Zajęcia edukacyjno–readaptacyjne adresowane dla osób pozbawionych wolności

Projekt realizowany we współpracy z jednostkami penitencjarnymi Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu. Celem zajęć w formie wykładów, dyskusji i projekcji filmów dokumentalnych jest przybliżenie osadzonym zagadnień związanych z historią, tradycją oraz kulturą narodu i państwa polskiego w XX w. Spotkania te mają istotny wpływ na kształtowanie wśród osadzonych aktywności poznawczej i twórczej oraz właściwych postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych. Uczestnicy zajęć dzielą się swoim refleksjami w formie krótkich wypowiedzi pisemnych oraz prac plastycznych.

Koordynacja:

dr Stanisław A. Bogaczewicz e-mail: stanislaw.bogaczewicz@ipn.gov.pl, tel. 71 326 97 51

Stanisław Kiełb
e-mail: stanislaw.kielb@ipn.gov.pl, tel. 71 326 97 60 

Aktualności