logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Spotkanie w Areszcie Śledczym we Wrocławiu poświęcone zbliżającej się 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - 19 listopada 2021 r.

13 grudnia 1981r. z naruszeniem obowiązującego w PRL prawa ogłoszono na terytorium całego kraju stan wojenny. Wprowadzenie stanu wojennego położyło kres tzw. „karnawałowi Solidarności” oraz podjętym wówczas wielopłaszczyznowym działaniom na rzecz demokratyzacji i głębokich reform ustrojowych państwa. Tragiczną konsekwencją wprowadzenie i trwania stanu wojennego były liczne ofiary śmiertelne. Internowano wówczas ok. 10 tys. osób i podobną liczbę skazano wyrokami sądów, wiele osób straciło zdrowie na skutek brutalnych pobić przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, liczni zostali zwolnieni z pracy, kilkaset tysięcy Polaków zmuszono do emigracji.

Choć stan wojenny oficjalnie zniesiony został 22 VII 1983 r., jednak jego prawne rygory obowiązywały w kolejnych latach. Ograniczenie wolności obywatelskich oraz doświadczane przez społeczeństwo dalsze represje i szykany, spowodowały dalszą izolację PRL na arenie międzynarodowej, pogłębiając kryzys na wielu płaszczyznach życia państwa. Taka sytuacja trwała do upadku komunistycznych rządów w Polsce w 1989 r., gdy zainicjowany został wieloletni proces transformacji ustrojowej kraju.

            Przypomnieniu tych bolesnych w najnowszych dziejach Polski wydarzeń poświęcone były kolejne zajęcia  edukacyjno – readaptacyjne „Spotkania z historią” organizowane dla osadzonych w ramach współpracy Oddziału IPN we Wrocławiu z Aresztem Śledczym we Wrocławiu.  Program spotkania obejmował wygłoszenie referatów:  „Narodziny i karnawał Solidarności ” (Stanisław Kiełb) oraz „Stan wojenny w Polsce -  przygotowania, przebieg, skutki” (dr Stanisław A. Bogaczewicz) oraz prezentację filmu:  „Rudna – grudzień 1981 r.” – poświęconego pacyfikacji Zakładów Górniczych „Rudna” 17 XII 1981 r. 

            Spotkaniu towarzyszyło zaangażowanie uczestników, co potwierdziły liczne pytania, dyskusja oraz dzielenie się osobistymi doświadczeniami z okresu obowiązywania stanu wojennego.

Tekst: dr Stanisław A. Bogaczewicz.

Fotografie: mjr Grażyna Lozia.   

Opcje strony