logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Informacja

Obecnie nie ma nowych zapowiedzi prasowych. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz lektury artykułów w portalu przystanekhistoria.pl

„Bohaterowie AK. 80. rocznica powstania Armii Krajowej”

 

Zadaniem uczestników biorących udział w Konkursie jest wykonanie pracy w dowolnej technice, będącej autorską wizją Uczestnika, charakteryzującej się pomysłowością, oryginalnością i samodzielnością wykonania. Tegoroczna, 80. rocznica utworzenia Armii Krajowej to okazja dla Uczestników do poznania historii jej członków a także do zbadania przeszłości swojej własnej rodziny. Bohaterowie AK to ludzie w każdym wieku, których łączył jeden cel- wolna Polska. Przedstawienie ich sylwetek przez Uczestników to kolejny sposób na to, by pamięć o nich przetrwała i by kolejne pokolenia wiedziały, komu zawdzięczają swoją dzisiejszą wolność. Konkurs przewidziany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych.

Celem Konkursu są:

  • Kultywowanie wiedzy historycznej i patriotycznej. Popularyzacja tematyki historycznej, patriotycznej i upamiętnienie bohaterów, którzy walczyli w AK.
  • Popularyzowanie sztuk plastycznych o tematyce historycznej i patriotycznej.
  • Rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży
  • Umożliwienie młodzieży i dorosłym zaprezentowanie swojego talentu

 

Prace z dopiskiem Konkurs Plastyczny „Bohaterowie  AK”, należy przesłać pocztą (decyduje data wpłynięcia pracy!) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 22.04.2022 r. na adres:

              Wrocławski Klub ANIMA

              ul. Pilczycka 47

              54 – 150 WROCŁAW