logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Delegatura w Opolu

Delegatura IPN w Opolu obejmuje swym zasięgiem Śląsk Opolski, pokrywający się z województwem opolskim. Region ten po II wojnie światowej znalazł się w granicach państwa polskiego, jednak już od końca XIX wieku był areną ważnych wydarzeń rozbudzających polski patriotyzm.

Na Śląsku Opolskim toczyła się akcja plebiscytowa oraz walki II i III powstania śląskiego. W regionie znajdował się jeden z największych obozów jenieckich czasów II wojny światowej zlokalizowany w Łambinowicach – po wojnie przejęty przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.

Na Śląsku Opolskim MBP przeprowadziło szereg operacji przeciwko podziemiu niepodległościowemu z operacją „Lawina”, na skutek której w trzech miejscach regionu zamordowano ponad 100 żołnierzy NSZ. Przez region przechodził również szlak Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Obecnie region zamieszkały jest przez autochtonów i potomków przesiedleńców z kresów II RP.

Misja edukacyjna IPN na Śląsku Opolskim realizowana jest w oparciu o specyfikę regionu i jego mieszkańców. Głównymi zagadnieniami edukacyjnymi podejmowanymi przez Delegaturę IPN w Opolu są powstania śląskie oraz martyrologia członków podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej.