logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Projekty filmowe i multimedialne

 

Pion edukacyjny IPN we Wrocławiu nagrywa relacje świadków historii. Dotychczas udało się utrwalić ok. 30 wspomnień dotyczących okresu II wojny światowej, m.in. przebiegu kampanii wrześniowej, prac przymusowych Polaków na rzecz III Rzeszy, żołnierzy AK, wywózek na Syberię, a także okresu stalinowskiego w Polsce. Oferujemy warsztaty przygotowujące uczniów od strony technicznej i merytorycznej do samodzielnego przeprowadzania wywiadów lub nagrywania notacji z uczestnikami wydarzeń historycznych.

 

koordynacja: Jakub Król-Kulikowski, jakub.kulikowski@ipn.gov.pl