logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Lekcje i warsztaty

Wykłady, lekcje, warsztaty z historii najnowszej realizowane są w instytucjach kultury i szkołach na terenie Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego, a także on-line w formie webinarium. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych i edukatorów z wieloletnim doświadczeniem.

Bez względu na rodzaju spotkania nasi odbiorcy poznają zawsze najnowsze ustalenia historyków oraz ciekawe filmowe materiały źródłowe.

Dużym zainteresowaniem cieszą się lekcje archiwalne prowadzone w Archiwum IPN.

Proponowane tematy:

 • Dzieci i młodzież podczas II wojny światowej
 • Witold Pilecki
 • Danuta Siedzikówna „Inka”
 • Miś Wojtek – żołnierz generała Andersa
 • Życie codzienne w PRL
 • Ks. Jerzy Popiełuszko
 • To był ciepły pogodny dzień… Wybuch II wojny światowej
 • W jedności siła. Powstanie NSZZ „Solidarność” i jego znaczenie w historii Polski
 • Agresja III Rzeszy na Rzeczpospolitą we wrześniu 1939 r. w obiektywie Juliena Bryana
 • Żołnierze Wyklęci – ostatnie polskie powstanie
 • Armia Krajowa – z miłości do Polski
 • Niemiecka polityka eksterminacji inteligencji polskiej w czasie II wojny światowej
 • Życie codzienne kobiet w obozach koncentracyjnych
 • Bolesław Wieniawa-Długoszowski – ostatni ułan Rzeczypospolitej

Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także o profilu wojskowym. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych – niewidomej, słabowidzącej i niedosłyszącej.

koordynacja: Barbara Iwanicka 539 026 567 / barbara.iwanicka@ipn.gov.pl