logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Delegatura w Kielcach

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej istnieje od 2001 r., a swym działaniem obejmuje teren województwa świętokrzyskiego. Od początku istnienia inicjuje i wspiera wszelkie działania edukacyjne związane z najnowszą historią Polski.

Sztandarowymi działaniami edukacyjnymi prowadzonymi przez Delegaturę IPN w Kielcach są konferencje i rajdy edukacyjne, a także warsztaty dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli. Od lat organizujemy również cieszące się dużym zainteresowaniem konkursy historyczne o zasięgu wojewódzkim. 

Wśród wielu tematów, które podejmuje w swoich działaniach Delegatura IPN w Kielcach, znajdują się wątki dot. historii regionu świętokrzyskiego w okresie II wojny światowej - polityka niemieckiego okupanta w stosunku do obywateli polskich, a w szczególności represje wobec mieszkańców wsi oraz Zagłada Żydów. W ujęciu lokalnym prezentujemy również zagadnienia z okresu po 1945 r. - dzieje zbrojnego oporu społecznego, buntów społecznych oraz represji okresu stanu wojennego.