logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Szkolenia dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli z woj. świętokrzyskiego do udziału w seminariach oraz szkoleniach, prowadzonych przez historyków Delegatury IPN w Kielcach. Zajęcia organizujemy na  zaproszenie  szkół,  placówek  edukacyjnych oraz ośrodków  doskonalenia  nauczycieli. Pracujemy w  oparciu  m.in.  o  pakiety oraz teki edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej. Podczas szkoleń prezentujemy, omawiamy i przekazujemy nauczycielom materiały edukacyjne, które ułatwią opracowywanie scenariuszy lekcji oraz wydatnie podniosą atrakcyjność zajęć. Od  2016  r. we współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach realizujemy szkolenia nauczycieli w ramach porozumienia Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Aktualności