logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Krakowie

 

W skład Oddziału IPN w Krakowie wchodzą Małopolska oraz Świętokrzyskie. Działania edukacyjne skupiają się wokół wydarzeń II wojny światowej, historii antykomunistycznego podziemia niepodległościowego i oporu społecznego po 1945 r., losów Żydów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Polaków udzielających im pomocy, historii „Solidarności” i innych ugrupowań opozycyjnych.

Sztandarowymi działaniami edukacyjnymi realizowanymi w Krakowie są rajdy edukacyjne, gry miejskie oraz coroczne wyprawy akademickie. Dziesięć edycji „Rajdu Szlakami Żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK”, 14 edycji „Rajdu Szlakami Żołnierzy Wyklętych mjr. Józefa Kurasia »Ognia«”, kilkanaście studyjnych wypraw akademickich do miejsc polskiej martyrologii poza dzisiejszymi granicami kraju, realizowane w Krakowie gry miejskie – to łącznie kilka tysięcy młodych ludzi zaangażowanych w tę aktywną formę edukacji historycznej.

Oddział jest od czterech lat współorganizatorem koncertów muzyki klasycznej w Filharmonii Krakowskiej, które odbywały się z okazji m.in. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, okrągłej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz rocznic związanych z „Solidarnością”. Jednocześnie otwieramy się też na popularną wśród młodzieży kulturę hiphopową, organizując co roku koncerty pod hasłem „Tajne Komplety”, podczas której popularni wykonawcy tego rodzaju muzyki przedstawiają utwory nawiązujące do najnowszej historii Polski.