logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Szkolenia dla nauczycieli

Wspólnie z Centrami Doskonalenia Nauczycieli OBEN w Krakowie zaprasza nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół podstawawowych i ponadpodstawowych do udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Tematy proponowanych przez nas zajęć skupiają się zazwyczaj wokół ważnych rocznic i mają charakter warsztatów, podczas których uczestnicy słuchają wykładu, oglądają edukacyjne filmy lub prezentacje, a także pracują z materiałami źródłowymi.