logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Spotkania z historią najnowszą

Wspólnie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych do udziału w cyklu zajęć seminaryjnych pod wspólnym tytułem: „Spotkania z historią najnowszą”. W tym roku proponujemy następujące tematy:

– Małopolscy bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej, ofiary zbrodni katyńskiej
– Tak rodziła się „Solidarność” – 40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”
– Polskie miesiące: czerwiec i październik ‘56 r.
– Kraków w PRL. PRL w Krakowie

termin: październik – grudzień 2020 r.

koordynator: Daria Grodzka (MCDN, ul. Lubelska 23, Kraków) / d.grodzka@mcdn.edu.pl