logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Delegatura w Radomiu

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu istnieje od 2001 r., a swym działaniem obejmuje teren byłego województwa radomskiego - od Grójca na północy do Lipska i Szydłowca na południu, od Zwolenia na wschodzie do Przysuchy na zachodzie.

Działalność edukacyjna przybiera różnorodne formy odpowiednie do różnych grup odbiorców: młodzieży szkolnej, ludzi dorosłych, środowisk kombatanckich.  Bardzo ważnym tematem edukacyjnym są wydarzenia związane z protestem robotniczym z czerwca 1976 r. Wokół tych wydarzeń organizowane są konferencje, warsztaty dla nauczycieli, konkursy dla młodzieży, wystawy, publikowane są broszury, powstała ścieżka dydaktyczna. Istotnym tematem jest także działalność polskiego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej.

Bardzo ważną rolę w edukacji spełniają powstałe w 2017 roku Przystanki Historia: pierwszy w Pelagowie-Trablicach i drugi „leśny” przystanek w gajówce w Puszczy Kozienickiej.

Dużą popularnością cieszą się rowerowe wyprawy „Śladami historii najnowszej”. Od 2008 roku zorganizowano 24 rajdy.

Zapraszamy na stronę Delegatury IPN w Radomiu: https://www.facebook.com/ipnradom