logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Lekcje i warsztaty

Edukatorzy Biura Edukacji Narodowej i pracownicy Biura Badań Historycznych radomskiej Delegatury IPN prowadzą zajęcia edukacyjne związane z rocznicami wydarzeń historycznych przypadającymi w roku szkolnym 2020/2021 (w szkołach i w terenie).

Na zaproszenie szkół pracownicy IPN prowadzą zajęcia m. in. z następujących tematów:

 • Życie i działalność duszpasterska księdza Romana Kotlarza
 • Protest robotniczy z czerwca 76 w Radomiu
 • Podziemie niepodległościowe w regionie radomskim
 • PRL – przystosowanie i bunt
 • Czy PRL była państwem totalitarnym
 • Październik 1956
 • Bunt w imperium – historia Studenckiego Komitetu Solidarności
 • Niezależny Ruch Chłopski w 1978 r. na ziemi radomskiej
 • NSZZ „Solidarność” – geneza i działalność związku na ziemi radomskiej
 • Stan wojenny w Polsce i w regionie radomskim
 • Wokół polskich symboli narodowych
 • Zbrodnie niemieckie w II wojnie światowej na ziemi radomskiej
 • Teresa Grodzińska – bohaterka wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.

 

koordynator regionalny:  Bogusław Bek / boguslaw.bek@ipn.gov.pl