logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Projekty filmowe i multimedialne

Oferta Delegatury IPN w Radomiu obejmuje pokazy z filmoteki IPN (filmy fabularne, fabularyzowane, dokumentalne), których tematyka koncentruje się wokół wybranych zagadnień rocznicowych z najnowszej historii Polski. Każdy pokaz poprzedzony jest krótkim komentarzem historycznym, a po projekcji przewidziana jest dyskusja na temat filmu i poruszanych w nim wydarzeń historycznych.

Propozycja adresowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

kontakt: Bogusław Bek 48 3682 421 / boguslaw.bek@ipn.gov.pl

W roku szkolnym 2020/2021 zamierzamy sfinalizować konkurs filmowy Radomskie historie obrazem opowiedziane we współpracy ze Stowarzyszeniem Radomski Czerwiec '76, Filmoteką Szkolną,  Miejskim Ośrodkiem KulturyAmfiteatr” (Pracownią Nowych Mediów), portalem internetowym Dokumentalny RADOM, oraz Zespołem Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych (klasy VI–VIII) i uczniowie szkół średnich. Jego celem jest stworzenie krótkiego filmu o tematyce historycznej związanej z Radomiem lub regionem radomskim.

O podziemiu niepodległościowym w regionie radomskim została przygotowana multimedialna prezentacja  Amnestia. Zachęcamy do zapoznania się z nią. Być może posłuży któremuś z uczestników konkursu jako inspiracja do zrealizowania własnego filmu.

https://ipn.gov.pl/download/1/25331/AmnestiaprezentacjaWMV-V9.flv

Aktualności