logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Szkolenia dla nauczycieli

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu zaprasza nauczycieli z woj. radomskiego do udziału w seminariach oraz szkoleniach, prowadzonych przez historyków Delegatury IPN w Radomiu. Zajęcia organizujemy na  zaproszenie  szkół,  placówek  edukacyjnych oraz ośrodków  doskonalenia  nauczycieli. Pracujemy w  oparciu  m. in.  o  pakiety oraz teki edukacyjne  Instytutu   Pamięci  Narodowej. Podczas szkoleń prezentujemy, omawiamy i przekazujemy nauczycielom materiały edukacyjne, które ułatwią opracowywanie scenariuszy lekcji oraz podniosą atrakcyjność zajęć szkolnych. Od roku 2008 współpracujemy na tym polu z Mazowieckim Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.

Aktualności